24 augusti 2022 05:30
Debatt

Debatt: Alla har rätt till ett värdigt liv

Alla har rätt till ett värdigt liv Alla har rätt till ett värdigt liv
22 augusti 2022 07:30
Debatt

Debatt: "Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder"

"Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder""Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder"
21 augusti 2022 19:30
Debatt

Debatt: "Äldreomsorgen får aldrig får vara ett integrationsprojekt"

"Äldreomsorgen får aldrig får vara ett integrationsprojekt""Äldreomsorgen får aldrig får vara ett integrationsprojekt"
19 augusti 2022 06:30
Debatt

Debatt: "Vi ska värna den palliativa vården och vill att det byggs ett hospice i Skellefteå"

"Vi ska värna den palliativa vården och vill att det byggs ett hospice i Skellefteå""Vi ska värna den palliativa vården och vill att det byggs ett hospice i Skellefteå"
17 augusti 2022 06:30
Debatt

Debatt: "Ofrivillig ensamhet är ett problem som skär genom alla samhällsklasser och alla åldersgrupper"

"Ofrivillig ensamhet är ett problem som skär genom alla samhällsklasser och alla åldersgrupper""Ofrivillig ensamhet är ett problem som skär genom alla samhällsklasser och alla åldersgrupper"
17 augusti 2022 05:30
Debatt

Debatt: "Det finns seniorer som inte behöver omfattande vårdinsatser, men som upplever otrygghet och ensamhet i sitt hem"

"Det finns seniorer som inte behöver omfattande vårdinsatser, men som upplever otrygghet och ensamhet i sitt hem""Det finns seniorer som inte behöver omfattande vårdinsatser, men som upplever otrygghet och ensamhet i sitt hem"
15 augusti 2022 06:30
Debatt

Debatt: "Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

"Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge""Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"
15 augusti 2022 05:30
Debatt

Debatt: "Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

"Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet" "Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"
12 augusti 2022 05:30
Debatt

Debatt: "Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"

"Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre""Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"
10 augusti 2022 07:30
Debatt

Debatt: "Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"

"Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet""Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"
10 augusti 2022 06:30
Debatt

Debatt: Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård

Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vårdAlliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård
8 augusti 2022 07:30
Debatt

Debatt: Låt primärvården styras av behov, inte lönsamhet

Låt primärvården styras av behov, inte lönsamhetLåt primärvården styras av behov, inte lönsamhet
8 augusti 2022 05:30
Debatt

Debatt: Petter Nilsson, SD: "Mer vård och mindre flum” • Vill minska kostnaden för kultur, ”champagneprojekt” och höga politikerarvoden

Petter Nilsson, SD: "Mer vård och mindre flum” • Vill minska kostnaden för kultur, ”champagneprojekt” och höga politikerarvodenPetter Nilsson, SD: "Mer vård och mindre flum” • Vill minska kostnaden för kultur, ”champagneprojekt” och höga politikerarvoden
5 augusti 2022 07:30
Debatt

Debatt: Kristdemokraterna vill ha en nationellt samordnad sjukvård

Kristdemokraterna vill ha en nationellt samordnad sjukvårdKristdemokraterna vill ha en nationellt samordnad sjukvård
3 augusti 2022 05:30
Debatt

Debatt: Skellefteå sjukvårdsområde ska lyftas

Skellefteå sjukvårdsområde ska lyftasSkellefteå sjukvårdsområde ska lyftas
1 augusti 2022 05:30
Debatt

Debatt: Trygghet för vanligt folk

Trygghet för vanligt folk          Trygghet för vanligt folk
30 juli 2022 07:30
Debatt

Debatt: "Två av tre föräldrar tycker att deras barn rör på sig för lite i vardagen"

"Två av tre föräldrar tycker att deras barn rör på sig för lite i vardagen""Två av tre föräldrar tycker att deras barn rör på sig för lite i vardagen"
29 juli 2022 07:30
Debatt

Debatt: "Skolpengen ska gagna våra elever och inte, som nu, stoppas i privata fickor"

"Skolpengen ska gagna våra elever och inte, som nu, stoppas i privata fickor""Skolpengen ska gagna våra elever och inte, som nu, stoppas i privata fickor"
27 juli 2022 07:30
Debatt

Debatt: "Sverigedemokraterna vill ha mer politisk vilja"

"Sverigedemokraterna vill ha mer politisk vilja""Sverigedemokraterna vill ha mer politisk vilja"
25 juli 2022 07:30
Debatt

Debatt: ”Lärare ska respekteras av elever och föräldrar för sin professionalitet”

”Lärare ska respekteras av elever och föräldrar för sin professionalitet””Lärare ska respekteras av elever och föräldrar för sin professionalitet”
Sida 1 av 2
Sida 1 av 2