Debatt

Alla har rätt till ett värdigt liv

Alla har rätt till ett värdigt liv
Debatt

"Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder"

"Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder"
Debatt

"Äldreomsorgen får aldrig får vara ett integrationsprojekt"

"Äldreomsorgen får aldrig får vara ett integrationsprojekt"
Debatt

"Vi ska värna den palliativa vården och vill att det byggs ett hospice i Skellefteå"

"Vi ska värna den palliativa vården och vill att det byggs ett hospice i Skellefteå"
Debatt

"Ofrivillig ensamhet är ett problem som skär genom alla samhällsklasser och alla åldersgrupper"

"Ofrivillig ensamhet är ett problem som skär genom alla samhällsklasser och alla åldersgrupper"
Debatt

"Det finns seniorer som inte behöver omfattande vårdinsatser, men som upplever otrygghet och ensamhet i sitt hem"

"Det finns seniorer som inte behöver omfattande vårdinsatser, men som upplever otrygghet och ensamhet i sitt hem"
Debatt

"Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

"Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"
Debatt

"Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

"Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"
Debatt

"Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"

"Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"
Debatt

"Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"

"Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"
Debatt

Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård

Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård
Debatt

Låt primärvården styras av behov, inte lönsamhet

Låt primärvården styras av behov, inte lönsamhet
Debatt

Petter Nilsson, SD: "Mer vård och mindre flum” • Vill minska kostnaden för kultur, ”champagneprojekt” och höga politikerarvoden

Petter Nilsson, SD: "Mer vård och mindre flum” • Vill minska kostnaden för kultur, ”champagneprojekt” och höga politikerarvoden
Debatt

Kristdemokraterna vill ha en nationellt samordnad sjukvård

Kristdemokraterna vill ha en nationellt samordnad sjukvård
Debatt

Skellefteå sjukvårdsområde ska lyftas

Skellefteå sjukvårdsområde ska lyftas
Debatt

Trygghet för vanligt folk

Trygghet för vanligt folk
Debatt

"Två av tre föräldrar tycker att deras barn rör på sig för lite i vardagen"

"Två av tre föräldrar tycker att deras barn rör på sig för lite i vardagen"
Debatt

"Skolpengen ska gagna våra elever och inte, som nu, stoppas i privata fickor"

"Skolpengen ska gagna våra elever och inte, som nu, stoppas i privata fickor"
Debatt

"Sverigedemokraterna vill ha mer politisk vilja"

"Sverigedemokraterna vill ha mer politisk vilja"
Debatt

”Lärare ska respekteras av elever och föräldrar för sin professionalitet”

”Lärare ska respekteras av elever och föräldrar för sin professionalitet”
Sida 1 av 2
Sida 1 av 2