Liberalerna är partiet som sätter skolan först

Skellefteå ska ha en kunskapsskola i världsklass. Det ska inte spela någon roll var i Skellefteå du bor eller vilken bakgrund du har.

Debatt 25 juli 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En god och likvärdig utbildning för alla är av största vikt för demokratin och samhällets utveckling.

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Barn och unga ska mötas av utbildade lärare, god undervisning och få egna läromedel i alla ämnen. De ska även mötas av höga förväntningar, krav samt uppmuntras till flit och ansträngning. Undervisningen ska så långt möjligt anpassas till individens förutsättningar. 

Från förskolan och hela vägen upp till universitetet och forskarnivå. Kommunen ska även erbjuda bästa tänkbara arbetsvillkor, fortbildning och karriärmöjligheter för lärare och rektorer. Lärare ska respekteras av elever och föräldrar för sin professionalitet. Lärarna förtjänar hela samhällets stöd.

För att fler elever ska ta gymnasieexamen efter tre år och för att minska avhoppen från gymnasiet vill vi öka antagningskraven till studieförberedande program samt erbjuda fler platser på yrkes- och hantverksutbildningar. Lärlingsutbildningsplatserna ska utökas.

Att samtliga elever efter nio år ska få gymnasiebehörighet ska vara grundskolans ansvar. Likvärdig­heten mellan kommunens skolor ska öka. Nyanländas förkunskaper och behov av insatser och utbildning ska tidigt kartläggas. 

Modersmålsundervisning ska erbjudas hela skolgången. Arbetet med att stärka skolan i kommunens ytterområden ska fortsätta.

Alla elever klarar inte av att gå i en vanlig klass. Det kan handla om elever med särskilda behov eller utåtagerande diagnoser. Vi tror varken elever kan eller bör stöpas i samma mall. Därför vill vi att särskilda undervisningsgrupper med specialpedagogiskt stöd ska byggas ut på alla skolor och mer kvalificerat stöd ska kunna ges i varje del av kommunen.

Goda resultat i skolan förutsätter en god fysisk arbets­miljö, trygghet, lugn och studiero. Skolan ska tidigt upptäcka elever som far illa, hög frånvaro ska särskilt uppmärksammas. Skolsociala team i samarbete med socialtjänst, polis och ungdomspsykiatri ska stötta elever i behov av särskilda insatser och extra stöd.

Förskolan ska präglas av hög kvalitet, låga avgifter och bra tillgänglighet för alla. Alla barn ska få tillgång till en verksamhet som främjar deras utveckling, kreativitet och lärande. Barngrupperna ska vara små. Samtliga förskolor ska arbeta med fokus på språk och träna matematik.

Med en riktig bra skola får alla en bra start i livet.

Christina Soldan, gruppledare Liberalerna Skellefteå 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa