Här skickar du in föreningsnotis

Föreningsnotiser publiceras endast på familjesidorna i papperstidningen Norran. Fyll i formuläret steg för steg, underteckna och skicka in. Uppgifter markerade med * är obligatoriska. 

Vi har inte möjlighet att ta emot texter på annat sätt än via formuläret.

Notisen måste gälla en aktivitet som föreningen har arrangerat. Vi publicerar inte årsmötesprotokoll, referat från föreningars årsmöten eller information om kommande aktiviteter.

Textlängden får vara högst 1 600 tecken. Vi förbehåller oss rätten att korta ner eller redigera i texten. 

 

Bifoga gärna en bild, helst i liggande format. Om du inte vill ha med någon bild, lämna fältet tomt.  

Notisen införs i mån av plats och vi kan inte garantera en särskild publiceringsdag.

Behöver du kontakta familjeredaktören? Skicka e-post till foreningar@norran.se