Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård

Vi konstaterar att regionen är i ett desperat behov av en ny ansvarsfull ledning där patienten sätts först. Västerbotten har till stora delar en bra hälso- och sjukvård, däremot ser vi mycket som inte fungerar, som det ska, och utvecklas åt fel håll.

Debatt 10 augusti 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som att vårdpersonalen känner att de inte räcker till. Långa vårdköer. Dålig tillgänglighet och bristande resurser. Inte minst i Skellefteå där larmrapporterna från lasarettet duggat tätt i kombination med att primärvården helt har kollapsat på grund av brist på personal. 

Det vill vi förändra. De områden vi ser behöver prioriteras är; en bättre personalpolitik, en säkrad förlossning, en tillgänglig primärvård, en köfri vård, samt att våra unga får vård och inte en kölapp. 

Helt avgörande för att vi får vård utan köer är att det finns utbildad vårdpersonal. Personalens kompetens tillsammans med en bra arbetsmiljö är avgörande för att kunna uppnå god vård av hög kvalité. 

Vi vill prioritera att vårdpersonalen erbjuds nya och fler karriärvägar, ges en rättvis löneutveckling samt får möjligheten att själva styra sitt arbete på det sätt som blir bäst för patienten. 

Pensionerad personal kan ska ses som resurs och det måste till en större flexibilitet för att både kunna jobba i vården och administrativt. 

Det ska vara ett attraktivt val att arbeta inom sjukvården. Regionen måste erbjuda en god arbetsmiljö för de medarbetare vi har och för att kunna rekrytera nya medarbetare. Vi vill stärka Skellefteå lasaretts lokala styrning genom att inrätta en platschef.

Primärvården ska utvecklas till det som betecknas som närsjukvård och ha en hög tillgänglighet fysiskt och digitalt när det går för att undvika att patienter söker sig till akuten i onödan. 

Vi är tydliga med att vår ambition är att varje distriktsläkare ska ha max 1 500 innevånare men målet ska vara att uppnå Socialstyrelsens rekommendation om en distriktsläkare per 1 100 innevånare. 

Det bidrar till trygghet för patienten, högre kvalitet på insatser och en bättre arbetsmiljö. Fler privata aktörer bidrar till att utveckla och förbättra vården i vårt län. 

Den 11 september kan du bestämma hur regionen ska styras och utvecklas kommande fyra år. 

Vi fyra borgerliga partier har en gemensam vilja att ta oss an de utmaningar som finns i regionen för att vi ska få en vård i världsklass utan att behöva vänta på den. 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition  

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare 

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare   


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa