Vi vill se trygghet och valfrihet i äldreomsorgen

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder.

Debatt 22 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av hög kvalitet, stor valfrihet och ett värdigt bemötande samt finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Vi vill se större variation av äldreboenden med olika former av service och med olika driftsform. Vi vill stimulera byggandet av fler trygghetsboenden och när äldre inte längre kan bo kvar i sitt hem ska det finnas ett boende att flytta till. 

I kontrast till det halverande vård- och omsorgsboende, som Socialdemokraterna planerar för, vill Moderaterna fullfölja arbetet med att bygga ett nytt fullstort vård- och omsorgsboende med 120 platser, vilket vi har lovat.

Moderaterna vill införa lagen om valfrihet (LOV) i Skellefteå. Det innebär att den äldre som har behov av omsorg ska kunna välja vem som ska utföra omsorgen. 

Den omsorg som den äldre väljer ska i grunden vara av hög kvalitet, vilket ska säkerställas genom en tydlig uppföljning av verksamheterna. LOV innebär även att den äldre kan välja bort dålig omsorg.

Ny teknik och digitalisering kan erbjuda äldre större trygghet och valfrihet parallellt som det förbättrar arbetsmiljön för omsorgspersonalen. 

Vi ser exempelvis behov av utbildade aktivitetspedagoger på boenden och i hemtjänsten som kan bidra till en meningsfull vardag för de äldre. Detta leder till ökad livskvalité, stärkt hälsa och möjlighet att bibehålla sina funktioner.

 Alla äldre skall ha rätt till en samlad och sammanhållen vård anpassad efter sina behov. Vi vill se förenklad biståndsbedömning för äldre, så att man snabbare får stöd och ökad frihet att själv bestämma hur tiden ska användas.

För att skapa tilltro och trygghet i äldreomsorgen är språket centralt. Moderaterna vill därför införa krav på att den personal som arbetar inom äldreomsorgen talar svenska.

Alla har rätt till en trygg och värdig vård och omsorg vid livets slut. Idag sker palliativ vård i hemmet, på lasarettet och på vård- och omsorgsboenden, beroende på hur kommunen eller regionen kan lösa situationen för tillfället. 

Vi ser ett stort behov av bättre vård i livets slut och därför stödjer vi etableringen av ett hospice i Skellefteå. En röst på Moderaterna är en röst på trygghet och valfrihet i äldreomsorgen. 

Anette Lindgren (M), ledamot i Socialnämnden

 Viktoria Sundin (M), ledamot i Regionfullmäktige


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Läs mer!

Dödsrisk när säng kollapsade – skulle bara sätta sig upp • Detta tros vara orsaken till felet

Dödsrisk när säng kollapsade – skulle bara sätta sig upp • Detta tros vara orsaken till felet

Insändare: Vi tvingas trolla med knäna när det brister i ledningen

Vi tvingas trolla med knäna när det brister i ledningen
Visa fler
Ämnen du kan följa