Låt primärvården styras av behov, inte lönsamhet

Sverige erbjuder sjukvård i världsklass, men ojämlikhet i hälsa och livslängd ökar. Hälsan är sämre på landsbygden och i fattigare och socialt svagare stadsdelar. Det gäller även i Västerbotten.

Debatt 8 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vänsterpartiet vill vända utvecklingen av ökande centralisering, svagare gemensam välfärd och ökande ojämlikhet. 

I stället för vård efter behov ser vi att invånare med redan goda förutsättningar får ökade möjligheter att konsumera vård, samtidigt som andra ser lokal vård och tandvård försvinna. Konkurrens och lönsamhetsjakt, bärande principer i styrning av hälso- och sjukvård sedan decennier har lett oss hit.

Den pågående utvecklingen i Skellefteå med Northvolts etablering och en förväntad snabbt ökande befolkning ställer krav på samhälleliga investeringar. Bara det offentliga kan och vill ta riskerna. 

Lagstiftningen om vårdval och andra former av konkurrens underlättar inte. I princip blir det omöjligt att till exempel öppna en ny hälsocentral innan patienterna är på väg in genom dörren redan. Vårdval och fri etableringsrätt har inte skapat nytänkande. De har konserverat och förstärkt existerande ojämlikheter.

Flera av Skellefteåområdets hälsocentraler har förutsättningar som gör det svårare att klara sig i en konkurrensdriven primärvård. De är mindre, täcker större geografiska områden, och saknar personal. 

Vänsterpartiet ser ett behov av att se över primärvårdens organisation och förutsättningar utifrån Skellefteås situation och den expansion som sker i Skellefteå i och med Northvolt och andra etableringar. 

Expansionen kommer inte kunna mötas genomtänkt och långsiktigt utan regionala och kommunala investeringar, med fokus på helheten och allas rätt till samhällsservice.

Flera inlandskommuner har redan mött utmaningar med minskande personal och ökande behov utan att bränna ut personal eller öka patienters resande. 

Ett första steg är riktlinje för antal listade per läkare på cirka 1500 listade per läkare. Andra typer av kompetenser kommer behövas, till exempel avancerad klinisk sjuksköterska, AKS. 

En tredje möjlighet är ändrade arbetssätt och teknik för att kunna använda läkare på annan ort tillsammans med kvalificerad vårdpersonal på plats. 

Vänsterpartiet vill stärka principen om vård efter behov och en nära primärvård. En förutsättning är att bryta med den marknadsliberala ideologi som styrt primärvård. Ett första steg är en översyn av primärvården i Skellefteåområdet.

Jonas Karlberg, gruppledare Vänsterpartiet Region Västerbotten


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val2022

Debatt: "Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

"Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

Debatt: "Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

"Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

Debatt: "Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"

"Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"

Debatt: "Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"

"Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"

Debatt: Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård

Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård
Visa fler
Läs mer!

Så vill L satsa på regionen: Psykiatrisk ambulans, fluorsköljning och BUP • Vill skippa Grand-dagarna

Så vill L satsa på regionen: Psykiatrisk ambulans, fluorsköljning och BUP • Vill skippa Grand-dagarna

Debatt: Skellefteå sjukvårdsområde ska lyftas

Skellefteå sjukvårdsområde ska lyftas