Skolan behöver mer politisk vilja

Sverigedemokraterna ser stora behov av att satsa mer på Skellefteå kommuns utbildningsverksamheter.

Debatt 27 juli 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag går trenden åt fel håll i både förskola, grundskola och gymnasium.

Barngrupperna växer och förskolorna centraliseras. Allt fler elever lämnar grundskolan och gymnasiet med ofullständiga betyg. Både elever och lärare vittnar om en arbets- och skolmiljö som tyngs av stök och oreda.

Sverigedemokraterna menar att det dels behövs större ekonomiska resurser för att säkerställa en trygg och välfungerande skola där eleverna når utbildningsmålen.

Det krävs också en genuin politisk vilja till att hantera de problem som idag belastar den lokala skolan, som också kan ta vara på det som fungerar bra.

Vi menar att småskalighet och mindre utbildningsenheter är att föredra både för lärare och elever. Därför ser vi gärna mindre förskolor med rimligt stora barngrupper i närheten av barnens bostadsområden, i stället för jätteförskolor med hundratals barn i verksamheterna.

Vi är tyvärr det enda partiet i Skellefteå som tydligt säger nej till fler jätteförskolor. Vi säger samtidigt också tydligt nej till att lägga ner förskolor och skolor på landsbygden.

För att få bukt med stök och oreda vill vi se en nolltolerans mot mobbning, stök och oreda. Med hjälp av bl a jourklasser vill vi ge rektorerna nya verktyg att hantera problematik som uppkommer i elevers trakasserier eller våld mot andra i skolmiljön.

I dag är även anlagda bränder och skadegörelse ett återkommande problem i skolor. Därför vill vi arbeta mer med invändig kamerabevakning med integrerat brandskydd.

Lärarnas arbetsmiljö måste förbättras, och den samlade lärarkompetensen måste fördelas över kommunen på ett jämlikt sätt.

För att ge elever och föräldrar större valmöjligheter ser vi positivt på friskolor som komplement till den kommunala skolan.

Det viktigaste är att utbildningen håller hög kvalité - oavsett ägarform. Vi tror emellertid att friskolor måste granskas så att en hög kvalitet ständigt säkerställs. Svenska normer och värderingar måste prägla verksamheten. Skolan har en viktig roll för en stärkt sammanhållning. 
Med vår politik tar vi tag i de problem som återkommande beskrivs som grunden till skolans utmaningar. Vi säkerställer lugn och ro, goda villkor för både lärare och elever, och en jämlik skola med verksamhet i hela kommunen - inte bara i stan.

Markku Abrahamsson, gruppledare SD Skellefteå 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa