Vi vill ha en nationellt samordnad sjukvård

Svensk sjukvård, inte minst i Västerbotten, lider av besvärande brister. Långa väntetider, dåligt bemannade hälsocentraler och stängda kvinnokliniker mm. Orsaken är både organisatorisk och dålig styrning.

Debatt 5 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Århundradets sjukvårdsreform och en effektivare ledning av sjukvården i Västerbotten är nödvändig.

Kristdemokraterna driver frågan om ett nationellt huvudmannaskap för den svenska vården. Att 21 oberoende regioner, styrda av cirka 5000 lekmannapolitiker, skulle fungera i till exempel försvaret skulle aldrig komma på fråga. 

Ändå är det så den svenska sjukvården är organiserad sedan 1862. Det är förlegat, ineffektivt och orättvist. Ineffektivt för att till exempel journaler inte kan läsas mellan regionerna utan självklar IT - samordning. Orättvist för att köerna blir olika långa utan effektivt resursutnyttjande. 

En nationellt samordnad sjukvård med översiktlig styrning och kvalitetssäkring är nödvändig. Däremot skall verksamheterna lokalt ledas av professionen. 

Politisk klåfingrighet med detaljstyrning leder generellt till sämre funktionalitet, lägre effektivitet och sämre arbetsmiljö. 

Under våren undertecknade över hundra läkare i Skellefteå ett upprop där de påtalade många akuta brister som inte åtgärdas av styrande politiker och sjukvårdsledning i Umeå. 

Även påtalades behovet av ökat lokalt ledarskap för effektiv prioritering och samordning inom sjukhuset i Skellefteå.

Ett problem är primärvårdens låga tillgänglighet och personalbrist. Det leder till oönskad överbelastning på specialist- och akutvård. En långsiktig personalpolitik med rimliga lönevillkor och en trygg arbetsmiljö är viktig för att behålla kompetent personal och attrahera ny. För norra Länsdelen är den nedlagda sjuksköterskeutbildningen i Skellefteå en högt prioriterad önskan att återfå.

Regionen har orimliga krav på privata utförare för att få verka inom regionvården. I Skellefteå har flera väl fungerande privatläkarkliniker med omfattande husläkarfunktion lagts ner. Deras effektivitet, höga grad av kontinuitet och tillgänglighet saknas. 

Regionen måste ändra attityd och släppa den dogmatiska attityden som innebär högre kostnader och sämre vård. Det är oacceptabelt.

Kristdemokraterna strävar efter maktskifte i Region Västerbotten som möjliggör omprioritering från ständigt ökad administration till mer vård. Därmed får skattebetalarna en mer tillgänglig, kö-reducerad och kostnadseffektiv vård.

Toppkandidater norra Regionlistan

Anders Hettinger

Per Boström

Maria Lundqvist


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa