Trygghet för vanligt folk

Vi ska fortsätta utveckla vården i Västerbotten och för det krävs satsningar på regionens organisation och verksamhet.

-"Satsningar på arbetsmiljön och kompetensförsörjningen är två viktiga områden för att personalen ska må bra och trivas" skriver Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

-"Satsningar på arbetsmiljön och kompetensförsörjningen är två viktiga områden för att personalen ska må bra och trivas" skriver Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Foto: Jan Lindmark

Debatt2022-08-01 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här krävs särskilt satsningar på personalen och ledning som alla tagit ett stort ansvar under covid-pandemin där stora omställningar i verksamheten, övertider och stress slitit på dem.

Satsningar på arbetsmiljön och kompetensförsörjningen är två viktiga områden för att personalen ska må bra och trivas.

Genom satsningar på organisationen vill vi säkerställa kompetensförsörjningen inom regionens verksamheter. Viktiga kompetenser får inte gå förlorade på grund av bristande transparens i organisationsleden. 

Därför vill vi främja ett mer dynamiskt samarbete mellan de olika verksamhetsområdena samt verka för smidigare och enklare samverkan mellan region och kommun. Detta inte minst för att stärka äldreomsorgen i länet och för det krävs ett överlappande arbete mellan regionen och länets kommuner.

Med medborgaren i fokus vill vi ta tillvara på möjligheterna som digitaliseringens utveckling för med sig och vi vill även utveckla patient kontrakten med sammanhållna vårdplaner. 

En sammanhållen vårdplan stärker patientens och närståendes delaktighet i vården. Som patient medverkar man i beslut om sin vård och behandling utifrån en personcentrerad vård med egna möjligheter och önskemål. Detta ser vi även som del i att tillgängliggöra vården. 

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården, gå snabbt att få en tid och tydligt framgå vad nästa steg är. Vi ska aktivt arbeta för att förtroendet ska vara fortsatt högt för den vård regionen bedriver så att fler människor ska välja vår sjukvård framför digitala tjänster från privata nät-läkarbolag. 

En viktig del i detta är att komma till rätta med tillgängligheten inom vården är att säkra kontinuiteten. Vi kommer därför arbeta för att Region Västerbotten ska vara oberoende av hyrpersonal.

Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande

Susanne Dufvenberg (S), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden