Alla har rätt till ett värdigt liv

"I Skellefteå ökar antalet personer över 80 år. Alla har rätt till en värdig ålderdom. Kommunen ska visa äldre som behöver hjälp, respekt för deras behov, livsval och intressen", skriver Kerstin Olofsson (L), första vice ordförande kommunfullmäktige i Skellefteå.
"I Skellefteå ökar antalet personer över 80 år. Alla har rätt till en värdig ålderdom. Kommunen ska visa äldre som behöver hjälp, respekt för deras behov, livsval och intressen", skriver Kerstin Olofsson (L), första vice ordförande kommunfullmäktige i Skellefteå.

I ett växande Skellefteå blir konkurrensen och utmaningarna stora. För att få behålla erfaren och kompetent personal måste kommunen beakta personalens arbetsmiljö och löner.

Debatt 24 augusti 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Teknik är ett bra hjälpmedel, men det kan inte alltid ersätta den mänskliga kontakten, därför är det viktigt att se över och förbättra arbetsmiljön och teknikstressen.

 Nyanställda måste få en gedigen utbildning och ha grundläggande språkkunskaper för att kunna göra ett bra jobb. Liberalerna vill införa en särskild hemtjänstutbildning för att öka kompetensen och tryggheten.

I Skellefteå ökar antalet personer över 80 år. Alla har rätt till en värdig ålderdom. Kommunen ska visa äldre som behöver hjälp, respekt för deras behov, livsval och intressen. Äldre som behöver boende eller hemtjänst ska ha stor valfrihet. 

Därför vill Liberalerna öppna upp för privata utförare inom hemtjänsten. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten ger trygghet för den som får hjälp och vi tror också att det ökar attraktiviteten och kompetensen i yrket.

Liberalerna vill se en förbättrad samverkan mellan kommunen och regionen och medverka till mellanvårdsboende och hospice. Det är viktigt för den sjuke och anhörige med närheten till varandra vid vård i livets slut. Vi vill ge bättre stöd till människor som frivilligt vill vårda sina anhöriga.

Ökade antalet äldre innebär behov av fler senior- och äldreboenden. Alla ska ha möjlighet till ett tryggt och anpassat boende när de så önskar och behöver. 

Minst ett nytt äldreboende ska byggas under kommande fyra år och fler trygghetslägenheter för äldre. Stimulera byggande av trygghetsboenden genom styrda anbudsförfaranden när nya tomter släpps.

Minnen av krig, flykt och andra umbäranden kan komma tillbaka. Det är angeläget att personal inom äldreomsorgen har kunskaper om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och önskvärt att hjälp finns även på det egna språket för dem som har ett annat modersmål än svenska.

Liberalerna värnar om att rätten till personlig assistans ska skyddas. Antalet bostäder för personer med funktionsnedsättning måste bli fler för att möta det behov som finns. 

De som bor i bostad, med särskild service, (LSS) ska kunna få hjälp att använda IT och andra tekniska hjälpmedel och vid behov ha rätt till kontaktperson. Personlig assistans och ledsagning som bistånd inom LSS behöver förstärkas. 

Stödet ska kunna möta enskildas behov.

Kerstin Olofsson (L), första vice ordförande kommunfullmäktige i Skellefteå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa