Äldreomsorgen får aldrig vara ett integrationsprojekt

Alla människor ska ha möjlighet att åldras med värdighet.

– "Vi har länge verkat för att bygga upp fler platser inom äldreomsorgen, och varit de som protesterat när äldreboenden lagts ner och byggts om till flyktingboenden", skriver Markku Abrahamsson, gruppledare för Sverigedemokraterna.

– "Vi har länge verkat för att bygga upp fler platser inom äldreomsorgen, och varit de som protesterat när äldreboenden lagts ner och byggts om till flyktingboenden", skriver Markku Abrahamsson, gruppledare för Sverigedemokraterna.

Foto: Lars Eriksson

Debatt2022-08-21 19:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De äldre i Skellefteå är de som byggt upp kommunen. Därför prioriterar Sverigedemokraterna äldreomsorgen i Skellefteå kommun. Det är en viktig del av den kärnverksamhet och välfärd kommunen har ansvar för.

Vi har länge verkat för att bygga upp fler platser inom äldreomsorgen, och varit dem som protesterat när äldreboenden lagts ner och byggts om till flyktingboenden. 

Vi menar också vad vi säger när vi talat för ett nytt äldreboende med 120 boendeplatser. Vi har stått fast vid behovet till skillnad från Socialdemokraterna, som lovat men velat, och aldrig verkställt under så många år.

Vi har också stått upp för självklarheter som att personalen ska kunna kommunicera väl på svenska. En självklarhet för oss men inte för andra partier. 

Det finns utrikesfödda som gör ett fantastiskt jobb inom vården. Äldreomsorgen får aldrig vara ett integrationsprojekt. Skälen är många och väldigt relevanta. 

Att personalen kan förstå svenska och också göra sig förstådd är väldigt viktigt för alla äldre – inte minst de med demenssjukdomar eller nedsatt hörsel. Det är likväl viktigt för anhöriga.

Nyanställda ska också kontrolleras mot belastningsregistret. 

Vidare ska maten som serveras inom äldreomsorgen hålla en hög kvalité, den ska smaka bra och vara näringsrik. Vi vill dessutom att den i så hög grad som möjligt är närodlad och lokalt producerad. 

Vi behöver lägga mer pengar på äldreomsorgen, och pengar måste prioriteras till rätt ändamål. Men det finns många fler utmaningar att hantera. 

Ett stort problem är många anställda lämnar sitt jobb inom vård och omsorg. Vi vill vända trenden och behålla kompetensen genom att stärka bemanningen och öka personalens inflytande på arbetsplatsen. 

Arbetsbelastningen måste vara rimligare, och innebära att tillräcklig tid ges till de äldre, samt att personalen får en god arbetsmiljö.

Undersköterskeyrket måste bli mer attraktivt. Kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Så kallade ”Delade turer” bör slopas eller kompenseras med högre lön. Man ska vara stolt över sitt jobb. 


Slutligen. Anhörigas perspektiv och synpunkter måste tas på allvar och tas till vara på i förbättringsarbetet. Personal, anhöriga och brukare måste få möjligheter att samarbeta och skapa en så god tillvaro som möjligt för de äldre. 

Markku Abrahamsson (SD), gruppledare Skellefteå