Mer vård och mindre flum så får vi bättre sjukvård

Sverigedemokraterna har konsekvent satsat på vård, vårdpersonal och investeringar inom vård.

Debatt 8 augusti 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För oss handlar det om att ta ned kostnaderna för administration, kultur, bland annat för Norrlandsoperan i Umeå, champagneprojekt, höga politikerarvoden och en överflödig förtroendemannaorganisation.

Majoriteten satte sina prioriteringar i regionplanen för mandatperioden. Det stod klart att man valt att i stället prioritera flum.
Alliansen i Västerbotten kopierade majoritetens budget.

Ska vi klara av att lösa kostnadsökningarna till följd av inflationen, se till att vi har tillräckligt många vårdplatser, se till att vi har tillräcklig kompetensförsörjning och vara en bra arbetsgivare – så kräver det att vi också satsar ordentligt på vård. 
Då måste politiken också våga att bortprioritera flum.

Övriga partier har också valt att börja dra i de ökande kostnaderna för administration. Majoriteten vill att tjänstemän ska se efter vart besparingar går att göra, alliansen vill att man ska ta in konsulter, vilket innebär extra utgifter, för att hitta besparingar. 

Börja med att plocka bort onödig byråkrati och administration som övriga partier beslutat att införa.

Att fortsätta lägga stora pengar på skattefinansierad kultur, exempelvis Norrlandsoperan i Umeå, blir fel. Låt de intresserade finansiera den verksamheten. Hela regionens skattebetalare måste få mer vård för de pengarna.

Vi behöver kunna ge bra förutsättningar för personal, för att minska beroendet av hyrpersonal. Och för att se till att vi har tillräckligt många faktiska vårdplatser. Det kräver att vi lägger tillräckligt mycket medel till vård.

Vi behöver ta itu med situationen inom tandvården. Vi har sett privata neka tandvård för barn, med undantag av asylbarn, och akut tandvård på grund av att ersättningarna varit för låga, så ska det inte vara.

Tillräckliga medel behövs till investeringar. Vi måste ha bra lokaler att kunna bedriva vård. För personalens skull, likväl som för de som behöver vård. 

Det måste bli ordning i regionens prioriteringar. Vi ska inte satsa på flum. Vård måste komma först.

Petter Nilsson (SD), gruppledare Region Västerbotten


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val2022

Debatt: "Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

"Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

Debatt: "Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

"Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

Debatt: "Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"

"Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"

Debatt: "Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"

"Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"

Debatt: Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård

Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård
Visa fler