Moderaterna vill få ordning på sjukvården

Västerbotten har till stora delar en väl fungerande hälso- och sjukvård när befolkningen väl får ta del av den.

Debatt 10 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hälso- och sjukvården samt den kommunala omsorgen är del av kärnan i välfärden. Vi ser att det finns flera stora problem med mycket långa vårdköer, bristande tillgänglighet, dålig kontinuitet, dåliga villkor för vårdens medarbetare samt onödig och dyr byråkrati som slukar resurser som bättre kunnat användas i vården. 

Dessa problem vill vi lösa. Patienternas och befolkningens bästa är alltid utgångspunkten för våra förslag.

Vi vill att du ska känna dig trygg om du blir sjuk. Vi vill att du utan dröjsmål ska få kontakt med din doktor, din distriktssköterska eller annan personal som du har kontakt med på din hälsocentral. 

När du blir akut sjuk ska du veta att en ambulans kommer i tid. Du ska veta att du får bästa möjliga sjukvård av högsta kvalité när du behöver den och utan att hamna i en vårdkö. Vår fasta övertygelse är att vården ska vara köfri.

 Vi vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet. Då frigör vi pengar för att kunna satsa på vården, vårdpersonal, vårdplatser, nödvändiga fastighetsinvesteringar och ambulanser. 

För att bibehålla och rekrytera personal behövs bättre villkor och rimliga arbetsförhållanden.

 Detaljstyrningen av hälso- och sjukvården måste därför ersättas av tillitsstyrning. Vi vill stärka Skellefteå lasaretts lokala styrning genom att inrätta en platschef. 

Vi vill också ta fram tydliga mål och en profil för lasarettets utveckling samt göra en översyn av modellen med länskliniker, som på många sätt har flyttat beslutsmakt längre från de direkta vårdverksamheterna.

 Genom att ha en utbyggd och välfungerande primärvård med ett helhetsansvar och kontinuitet kan man sätta stopp för att sköra äldre skickas runt i vården utan att någon har ett helhetsansvar. Samtidigt minskar vi onödigt lidande, får en mera kostnadseffektiv vård.

Vi moderater har inte alla lösningar på sjukvårdens alla problem och utmaningar men vi har en genuin vilja att diskutera och ta till oss goda förslag om hur vården ska bli bättre och komma fler till del. 

Moderaterna söker tillsammans med de andra borgerliga partierna förtroendet att ta över styret i Region Västerbotten så vi får ordning på sjukvården i länet efter över ett 40-årigt socialdemokratiskt styre.

Andreas Löwenhöök (M), ledamot i regionfullmäktige

Elin Segerstedt Söderberg (M), ledamot i regionfullmäktige


 
 
 
 
 
 
Val2022

Debatt: "Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

"Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

Debatt: "Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

"Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"
Visa fler
Läs mer!

Regionen får miljoner i arv från Skelleftepar • Det kommer pengarna att gå till

Regionen får miljoner i arv från Skelleftepar • Det kommer pengarna att gå till

Insändare: Vården måste hålla jämna steg med näringslivet

Vården måste hålla jämna steg med näringslivet
Visa fler
Ämnen du kan följa