Vårdgarantin har i praktiken satts helt ur spel

Den senaste statistiken visar att över 650 000 patienter väntar på vård i Sverige idag. Av dessa har 204 000 väntat längre än 90 dagar, som är den lagstadgade vårdgarantin, tiden en patient maximalt ska behöva vänta på vård.

Debatt 12 augusti 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Västerbotten väntar drygt 6 900 patienter just nu på vård och över 40 procent av dem har väntat längre än vårdgarantins 90 dagarna. Medelväntetiderna på operation eller annan åtgärd inom specialistvården i alla Sveriges regioner är 145 dagar. 

I Västerbotten får patienter vänta ännu längre, i medel 148 dagar.

När Ipsos, på uppdrag av Vårdföretagarna, frågade väljarna om sjukvårdens problem svarade 82 procent att långa väntetider till operation är det största problemet. 

Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla patienter. Vårdföretagarna har flera förslag till sjukvårdspolitikerna som skulle kunna göra skillnad ganska direkt. 

Regionerna behöver upphandla mer vård av privata vårdgivare. Analysföretaget Sirona har jämfört kostnader för höftleds- och starroperationer och slutsatsen är att om regionerna använder privata vårdgivares kapacitet får de cirka 50 procent fler operationer. 

Till samma kostnad än om operationerna görs på regionernas egna sjukhus.

Patienter som väntar på behandling ska guidas till vårdgivare med kortast köer. Det kräver vårdlotsar i alla regioner som aktivt guidar patienter vidare till andra kliniker när väntetiderna är långa.

Ge patienter lagstadgad rätt att söka sjukhusvård över regiongränserna.

Hela det svenska sjukvårdssystemet måste användas optimalt för att korta väntetider. Nationella ramavtal med privata vårdgivare som alla regioner kan använda kan vara ett sätt att snabbt öka vård där väntetiderna är långa.

Genomför en nationell kampanj på 1177.se så att patienter får kunskap om rätten att fritt söka öppenvård över hela landet och hur vårdgarantin fungerar.

Patienterna ska själva kunna se väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare, oavsett regi. Därför behöver 1177.se snabbt vidareutvecklas.

Vårdköer är inte en naturlag. Det naturliga är att få vård i tid. Det är hög tid att politiker ser till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt. De privata vårdgivarna kan och vill hjälpa till att kapa vårdköerna.

Natasa Ristic Davidson, näringspolitisk expert sjukvård Vårdföretagarna


 
 
 
 
 
 
Val2022

Debatt: "Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

"Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

Debatt: "Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

"Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"
Visa fler
Läs mer!

Gränserna mellan barnmorskor kan försvinna

Gränserna mellan barnmorskor kan försvinna

Regionen får miljoner i arv från Skelleftepar • Det kommer pengarna att gå till

Regionen får miljoner i arv från Skelleftepar • Det kommer pengarna att gå till
Visa fler
Ämnen du kan följa