Centerpartiet vill ha förebyggande hälsoinsatser

Skellefteå ska vara en åldersvänlig kommun där man kan leva hela livet och känna trygghet inför ålderdomen.

Debatt 17 augusti 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet vill se mer valfrihet och mer förebyggande hälsoinsatser för äldre. När äldre ges stöd att förebygga ohälsa och hålla sig friska längre så kommer det även minska behovet av hemtjänst och annat stöd. En satsning på förebyggande hälsovård kan vara lönsam för region och kommun.

Centerpartiet vill att personer äldre än 75 år erbjuds förebyggande hembesök och hälsosamtal. De kan handla om kost, motion, risk för fallolyckor, belysning, vaccinationer, psykisk ohälsa, ohälsa kopplat till ensamhet med mera.

Ett stort folkhälsoproblem är psykisk ohälsa. Enligt Socialstyrelsen lider 20 procent av de äldre av psykisk ohälsa. Många gånger kopplad till fysiska sjukdomar. En annan orsak är ensamhet. 

Ofrivillig ensamhet hos äldre är ett av de största sociala problemen i Sverige idag. Centerpartiet vill se ökat samarbete med civilsamhället. Att delta i fortbildning, föreningsliv, kultur och idrottsevenemang kan bryta mången äldres ensamhet.

Mat har stor betydelse för människors livskvalitet. Måltider handlar både om att ge energi och näring men också att bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Undernäring är ett stort problem hos många äldre. 

Ett skäl är bristande aptit, som många gånger hänger samman med fysiska sjukdomar och läkemedel. En annan orsak är dålig tandhälsa som gör det svårt att tillgodogöra sig maten och näringen.

Det finns seniorer som inte behöver omfattande vårdinsatser, men som upplever otrygghet och ensamhet i sitt hem. Centerpartiet vill att de ska ha en större möjlighet att flytta till en mer tillgänglig och trygg bostad. Därför vill vi att det etableras fler trygghetsboenden.

Äldre är olika precis som alla andra och behoven för stöd, vård och omsorg är personliga. Centerpartiet vill att kommunen inför LOV (Lagen om valfrihetssystem) i hemtjänsten. Det ger äldre rätt att välja utförare och ger på det sättet ett större inflytande över sin omvårdnad.

Valfrihet är mer än att välja utförare, det är också att få välja innehåll. Insatserna ska vara utformade så att individen kan påverka innehållet i stöd och omsorg, ges ökad livskvalitet och minskad ensamhet. Det kan handla om att ett boende ger möjlighet till husdjur – eller något helt annat. 

Centerpartiet tycker att ett boende för äldre ska vara ett tryggt och personligt hem för den enskilde.

Håkan Andersson (C), ledamot i Socialnämnden


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val 2022

Färdigräknat i Norsjö: Mikael blev mest kryssad • M blev näst störst – med fyra rösters marginal • Klart med samarbete efter valet

Färdigräknat i Norsjö: Mikael blev mest kryssad • M blev näst störst – med fyra rösters marginal • Klart med samarbete efter valet

Stor politisk förändring – påverkar oppositionen efter valet • Förhandlingar pågår nu: "Det är lite som att dansa"

Stor politisk förändring – påverkar oppositionen efter valet • Förhandlingar pågår nu: "Det är lite som att dansa"

Han fick mest stöd i valet lokalt – se listan på de mest kryssade politikerna i Skellefteå: "Vi har varit tydliga"

Han fick mest stöd i valet lokalt – se listan på de mest kryssade politikerna i Skellefteå: "Vi har varit tydliga"

Lennart fick flest kryss även i år • Stora skillnader mellan partierna • Lokala profiler sticker ut

Lennart fick flest kryss även i år • Stora skillnader mellan partierna • Lokala profiler sticker ut

Här är småpartierna som fick flest röster i Skellefteå • Fick över en procent i centrala Byske • Vill förbjuda abort

Här är småpartierna som fick flest röster i Skellefteå • Fick över en procent i centrala Byske • Vill förbjuda abort
Visa fler