Socialdemokraterna vill skapa mötesplatser

En av de viktigaste aspekterna för att en kommun ska kunna erbjuda ett gott liv och en god folkhälsa är en meningsfull fritid för alla medborgare.

Debatt 17 augusti 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om vi ska kunna skapa det så måste vi komma till rätta med ett av det allra största problemet i vårt moderna samhälle. Ensamheten. Därför vill vi Socialdemokrater skapa mötesplatser öppna på dagtid i hela Skellefteå kommun.

I Svenska Palliativregistret samlas information om hur vård i livets slut ser ut i Sverige. I en sammanställning publicerad nu under sommaren gick att läsa att Västerbotten är det län där lägst andel som går bort dör ensamma. Det är bra, men vi är långt ifrån nöjda. 

Ofrivillig ensamhet är ett problem som skär genom alla samhällsklasser och alla åldersgrupper. Det är ofta yttre omständigheter under livet som en närståendes bortgång, en flytt eller när ett arbete upphör som skapar en livssituation som kan leda till ensamhet. 

Vi vet hur ensamhet drabbar människor, inte minst äldre och där har vi en skyldighet att försöka göra något för att motverka och förebygga den. 

Vi Socialdemokrater tror att en meningsfull fritid och aktiviteter med andra är en nyckel för att förebygga ofrivillig ensamhet. Därför är föreningsliv så otroligt viktigt. 

I Skellefteå kommun finns ett levande och fantastiskt föreningsliv som gör ovärderliga insatser för att ge människor ett sammanhang, en gemenskap.

Men verksamheten sker till stora delar på kvällstid. Därför behöver vi som kommun vara ett stöd på dagtid. Det gör vi genom att skapa mötesplatser som är öppna på dagtid i vår kommun. 

Det är viktigt att det skapas på flera platser och att möjligheten finns för olika aktörer att delta i vår satsning för att motverka och förebygga ensamheten. Det ska därför finnas ett riktat kommunalt stöd för sådana verksamheter! 

Om hela samhället hjälps åt kan vi komma långt i vår strävan mot att motverka och förebygga ofrivillig ensamhet. 

Så kan vi se till att alla medborgare i Skellefteå kommun är friskare, gladare och ingår i ett sammanhang, en gemenskap, i vårt lokala samhälle.

Magnus Nilsson, val-ledare för Socialdemokraterna i Skellefteå  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa