Replik

Varför skulle inte kyrkan kunna hjälpa till

Varför skulle inte kyrkan kunna hjälpa till
Replik

Det finns inget hinder för att göra saker själva

Det finns inget hinder för att göra saker själva
Replik

Vi behöver fortsätta bygga ut förnybar elproduktion

Vi behöver fortsätta bygga ut förnybar elproduktion
Replik

M har fel, byggandet av Norrbotniabanan pågår för fullt

M har fel, byggandet av Norrbotniabanan pågår för fullt
Replik

Socialdemokraterna sviker sitt äldreboendelöfte

Socialdemokraterna sviker sitt äldreboendelöfte
Replik

Kommunernas inflytande över vindkraft fortfarande stort

Kommunernas inflytande över vindkraft fortfarande stort
Replik

Lokal demokrati kan inte kallas omodern

Lokal demokrati kan inte kallas omodern
Replik

Arbetet mot våld kräver större handlingskraft

Arbetet mot våld kräver större handlingskraft
Replik

Arbetet mot våld alltid en prioriterad fråga

Arbetet mot våld alltid en prioriterad fråga
Replik

Ingen motsats mellan inflytande och rättssäker prövning

Ingen motsats mellan inflytande och rättssäker prövning
Replik

Olyckligt att behöva hålla hälsocentraler stängda

Olyckligt att behöva hålla hälsocentraler stängda
Replik

Senfärdiga insatser mot våld i nära relationer

Senfärdiga insatser mot våld i nära relationer
Replik

Sverige bäst i EU, det är inte bra nog

Sverige bäst i EU, det är inte bra nog
Replik

Kristdemokraterna trycker på en öm S-tå

Kristdemokraterna trycker på en öm S-tå
Replik

Sverige står inför en flerdimensionell hotbild

Sverige står inför en flerdimensionell hotbild
Replik

Arbetskraftsinvandringen måste vara kvalificerad

Arbetskraftsinvandringen måste vara kvalificerad
Replik

Almega visar sina skolpolitiska prioriteringar

Almega visar sina skolpolitiska prioriteringar
Replik

Bildning lägger grunden för frihet och välfärd

Bildning lägger grunden för frihet och välfärd
Replik

Socialdemokraterna vill skriva om historien

Socialdemokraterna vill skriva om historien
Replik

Skolan blir inte bättre av att friskolebarn straffas

Skolan blir inte bättre av att friskolebarn straffas
Sida 2 av 5
Sida 2 av 5