Replik

Med S vid makten får framtidens lasarett vänta

Replik

Ny E4 först 2033 är ofrånkomligt ett misslyckande

Replik

Primärvårdens kollaps måste stoppas

Replik

KD sätter individen framför systemet

Replik

Att privatisera vården är en riktigt dålig idé

Replik

Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret

Replik

Gärna partipolitik men inte i Svenska kyrkan

Replik

Det är inte olagligt, däremot är det olämpligt

Replik

Nu börjar fjäskandet inför valet

Replik

Varför skulle inte kyrkan kunna hjälpa till

Replik

Det finns inget hinder för att göra saker själva

Replik

Vi behöver fortsätta bygga ut förnybar elproduktion

Replik

M har fel, byggandet av Norrbotniabanan pågår för fullt

Replik

Socialdemokraterna sviker sitt äldreboendelöfte

Replik

Kommunernas inflytande över vindkraft fortfarande stort

Replik

Lokal demokrati kan inte kallas omodern

Replik

Arbetet mot våld kräver större handlingskraft

Replik

Arbetet mot våld alltid en prioriterad fråga

Replik

Ingen motsats mellan inflytande och rättssäker prövning

Replik

Olyckligt att behöva hålla hälsocentraler stängda

Sida 1 av 5
Sida 1 av 5