Med S vid makten får framtidens lasarett vänta

Flera delar av sjukhuset behöver byggas om. Mest angeläget är det för kvinnokliniken och förlossningen.

Replik 24 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Peter Olofssons (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten, debattartikel ”Vi rustar sjukhusen för framtidens sjukvård”, publicerad i Norran och på norran.se fredagen den 19 november 2021.

Peter Olofsson (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten, vill bygga framtidens Skellefteå lasarett för de barn som föds i dag och som beräknas bli 100 år gamla.

Det är en fin tanke. Men med den planerings- och byggtakt som S-ledningen i regionen står för torde dessa barn födas i sjuka och bristande lokaler flera år framöver.

Dessa barn hinner sannolikt skaffa egna barn innan de välbehövliga nybyggnationerna och renoveringarna av lasarettet har kommit på plats.

Den politiska majoritetens historiska misskötsel av regionens ekonomi har gjort att nya lokaler inte redan är på plats. Inget tyder på att det ser bättre ut nu. Nödvändiga investeringar i Skellefteå riskerar att återigen skjutas framåt i tiden.

Det är flera delar av sjukhuset som behöver byggas om. Mest angeläget är det för kvinnokliniken och förlossningen.

På grund av sjuka hus-problem är patient- och personalmiljön under all kritik. Verksamheterna har bland annat tryckts ihop i alldeles för små lokaler. I dag kan svårt sjuka kvinnor tvingas ligga i korridoren i stället för på en vårdsal.

Kvinnor som fått missfall, eller som ska genomgå en abort, ligger vägg i vägg med kvinnor med nyfödda bebisar. Återkommande stopp i toaletterna gör att det rinner ut bajsvatten på golven. Det har krupit upp blodmaskar ur avloppet. Det är fullkomligt oacceptabelt.

Lokalsituationen är inte ny. Moderaterna har tidigare väckt frågor kring bristerna och krävt att planeringsarbetet tidigareläggs.

Trots detta har verksamheterna först nu lovats tillfälliga lokaler. Men det kan dröja minst ett år innan de kan flytta. Inte ens en skiss av lösningen har setts till.

Moderaterna konstaterar att situationen är ohållbar. Vi vill skynda på arbetet. I första hand måste kvinnokliniken och förlossningen snarast få tillfälliga och ändamålsenliga lokaler.

Vi stödjer personalens krav på en paviljonglösning. Tyvärr har S-ledningen gömt undan förlaget i byråkrati och utredningar.

Regionen behöver en ny politisk ledning som investerar i framtidens sjukvård.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa