Moderaterna är ute i ogjort väder

Hade Centerpartiet ensamt kunnat bestämma hade vi gärna också sett att vi fått ett kommunaliserat strandskydd.

En sansad och konstruktiv diskussion, i stället för obstruktion, kan bidra till att göra förslaget ännu bättre, skriver bland andra riksdagsledamoten Helena Lindahl (C).

En sansad och konstruktiv diskussion, i stället för obstruktion, kan bidra till att göra förslaget ännu bättre, skriver bland andra riksdagsledamoten Helena Lindahl (C).

Foto: Henrik Holmberg/Fotograferna Holmberg/TT Nyhetsbyrån

Replik2022-01-11 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Elisabeth Björnsdotter Rahms (M), riksdagsledamot, och David Josefssons (M), riksdagsledamot, debattartikel ”Centerpartiet har blivit grundlurade av regeringen”, publicerad i Norran och på norran.se tisdagen den 28 december 2021.

De moderata riksdagsledamöterna Elisabeth Björnsdotter Rahm, från Lycksele, och hennes Göteborgskollega David Josefsson, attackerar Centerpartiet när det gäller strandskyddet med argumentet att ”Centerpartiet är grundlurade”.

Ett tonläge som inte är vårt. För landsbygdens människor är det resultat och inte politisk pajkastning som räknas.

Centerpartiet vill nå sakpolitiska resultat. Vi valde att göra upp med regeringen för att få till stånd förändringar i det regelverk som under alldeles för lång tid hindrat utveckling på landsbygden. Inte minst i delar av vårt län.

Vi hade gärna sett att Moderaterna seriöst bidragit till ett strandskydd anpassat till att utveckla svensk landsbygd i stället för att obstruera tillsammans med miljöorganisationer.

Det vi kommit överens om, och som lagrådet nu i stora delar ställt sig bakom, är att:

- Strandskyddet förändras i grunden, blir mer rättvist och gör det enklare att bo och verka i våra lands- och glesbygder.

- För små sjöar och vattendrag, anlagda dammar och våtmarker upphävs strandskyddet.

- I strandnära utvecklingsområden, som kommunerna väljer ut, kommer det också att bli tillåtet att bygga.

Vår modell bevarar allemansrätten och ”den fria passagen” samtidigt som strandskyddet skärps på platser som är högexploaterade. Det senare gäller i högsta grad storstadsområden.

Hade Centerpartiet ensamt kunnat bestämma hade vi gärna också sett att vi fått ett kommunaliserat strandskydd, vilket är någonting helt annat än att privatisera stränder som verkar vara Moderaternas linje.

En sansad och konstruktiv diskussion, i stället för obstruktion, kan bidra till att göra förslaget ännu bättre. Det skulle alltså gynna saken om Moderaterna – i stället för konfrontation – ställde sig bakom de lättnader som nu föreslås som steg på vägen.

Men att enbart vara emot riskerar att fördröja nödvändiga förändringar. Det skulle inte gagna landsbygden.