Gärna partipolitik men inte i Svenska kyrkan

Det är inte det partipolitiska engagemanget vi vänder oss emot, utan det partipolitiska systemet.

Det är positivt när många engagerar sig i kyrkovalet. Läs på, använd din rösträtt, skriver bland andra Elisabeth Engberg, kandidat för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Skellefteå pastorat.

Det är positivt när många engagerar sig i kyrkovalet. Läs på, använd din rösträtt, skriver bland andra Elisabeth Engberg, kandidat för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Skellefteå pastorat.

Foto: Johan Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Replik2021-09-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Hans Marklunds (kandidat för S i Skellefteå pastorat) debattartikel ”De politiska partierna behövs i Svenska kyrkan”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 13 september 2021.

”De flesta av oss tycker att det är naturligt att det är genom de politiska partierna som vi tar ansvar för vårt samhälle”, skriver Hans Marklund i ett debattinlägg (Norran 13/9 2021).

Visst ska vi vara glada och stolta över den svenska demokratin – och ta ansvar för den. Men hela det svenska civilsamhället bärs av andra former av engagemang än det som är knutet till och kanaliserat via allmänpolitiska partier.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) tror att ett sådant demokratiskt medlemsengagemang är möjligt också i Svenska kyrkan. POSK vill inte avskaffa demokratin. Vi vill öka och utveckla den.

Mer än 20 år efter relationsändringen mellan kyrka och stat menar vi att tiden är mogen för att finna andra former för kyrkans demokrati, bättre anpassade till kyrkans identitet som självständigt trossamfund.

Den principiella frågan driver vi i kyrkomötet, där sådana beslut fattas. Under tiden verkar vi, som alla andra nomineringsgrupper, inom de ramar som det nuvarande valsystemet ger.

Det är inte det partipolitiska engagemanget vi vänder oss emot, utan det partipolitiska systemet.

Vi har stor respekt för partiernas företrädare i kyrkans beslutande organ. Med erfarenhet från arbete i kyrkofullmäktige och kyrkoråd vet vi att det finns kunniga och engagerade personer i alla grupperingar och att samarbetet över gränserna ofta är mycket gott.

Men ideologin då?

Köper man ”grisen i säcken” när man lägger sin röst på en grupp utan partipolitisk anknytning?

Lyckligtvis är det inte så. POSK går till val på ett tydligt kyrkopolitiskt program som lyfter fram kyrkans uppdrag i gudstjänst, närvaro och samhällsengagemang. I Skellefteå pastorat har vi valt att lägga särskilt fokus på kyrkans diakoni – den kristna tron uttryckt i att respektfullt möta och vara närvarande hos människor i behov av stöd.

Vi vill verka för en öppen kyrka där alla får plats och som tar människors andliga sökande på allvar. Och vi vill att kyrkomusiken i all sin rikedom och mångfald får fortsätta att öppna de inre dörrar som orden inte når.

Det är positivt när många engagerar sig i kyrkovalet. Vi gläds över alla som ägnar tid och engagemang åt att ta ansvar för Svenska kyrkan. Läs på, använd din rösträtt och rösta fram de personer som du vill ha som dina företrädare i Svenska kyrkans beslutande organ.