Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret

Det är arbetsgivaren som ska stå till svars för dåligt fungerande verksamheter som vi skattebetalare står för.

Vi vill ha ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och med värdighet, skriver bland andra Charlotta Jansson Enquist, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå.

Vi vill ha ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och med värdighet, skriver bland andra Charlotta Jansson Enquist, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå.

Foto: Pontus Lundahl/TT Nyhetsbyrån

Replik2021-09-21 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på ​Anki Petterssons, sektionsordförande Kommunal i Skellefteå, replik ”Nu börjar fjäskandet inför valet”, publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 16 september 2021.

Kristdemokraterna ser välfärden för våra äldre som en av våra viktigaste frågor.

Vi vill ha ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och med värdighet. Där de bemöts med respekt och har tillgång till god vård och omsorg.

Vi vet att personalen på äldreboendena i Skellefteå gör sitt bästa för att ge en god omvårdnad. De fick också under pandemin ett stort ansvar att skydda de boende och sig själva. Äldrevården har låg bemanning. Fler händer skulle behövas.

De flesta äldreboenden fungerar bra. Situationen på Skellefteå korttidscentra är dock en källa till oro. Antalet avvikelser och anhörigas ängslan måste tas på allvar.

All personal är skyldig att rapportera en risk eller en avvikelse i verksamheten. Genom att analysera dessa förväntas man se svagheterna och göra förbättringar för ökad kvalitet. En avvikelse ska alltid rapporteras.

Kommunens verksamheter får inte ha olika höga ”trösklar” för en anmälan. Om det råder en tystnadskultur, en rädsla för repressalier om avvikelser anmäls är detta helt oacceptabelt och någonting som arbetsgivaren måste ta tag i.

Det är kommunen som kvalitetssäkrar sina verksamheter. Men vi behöver media och politiska partier som granskar och påtalar brister. Vi kan inte av hänsyn till personalen undvika att göra detta.

Det är arbetsgivaren som ska stå till svars för dåligt fungerande verksamheter som vi skattebetalare står för. Det är särskilt viktigt i en kommun där det inte finns något annat alternativ för omsorgen.

Vi kristdemokrater menar att en verksamhet inte kan ha ett högt antal avvikelser under lång tid. När det blir så tar arbetsgivaren inte sitt ansvar för en god kvalitet.

Det är ett arbetsgivaransvar att ha en bra bemanning, utbilda och fortbilda personal och se till att de som arbetar i verksamheten har goda arbetsförhållanden, trivs och stannar.

Vår förhoppning är att arbetsgivaren (Skellefteå kommun) tar tag i situationen och att antalet avvikelser minskar. Inte av rädsla för att anmäla utan för att boendet har bra kvalitet.