Primärvårdens kollaps måste stoppas

En kursändring går bara att åstadkomma genom kraftfulla åtgärder och en välkomnande inställning till privata alternativ.

Replik 18 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på distriktsläkaren Mats Gustavssons debattartikel ”Vad vill politikerna med primärvården i länet?” publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 11 november 2021.

Distriktsläkaren Mats Gustavsson skriver i Norran (11/11 2021) att primärvården i Västerbotten har stora problem och att den befinner sig i kris i Skellefteå. Vi delar den bedömningen – men menar snarare att situationen är på väg mot en kollaps.

Primärvården i Skellefteå saknar 40 distriktsläkare. Det finns omkring 15 specialister som jobbar hel- eller deltid som distriktsläkare.

Att primärvården inte kollapsat är för att en del av tomrummet fyllts med stafettläkare.

Men nu kommer larmsignaler om att det blir allt svårare att få dessa att komma till Skellefteå. Till viss del finns det nya läkare under utbildning men för att de ska få bra stöd krävs erfarna specialister.

Det är tyvärr inte bara läkare som blivit allt svårare att rekrytera. Det gäller för många fler yrkesgrupper som krävs för en välfungerande primärvård.

Ytterst ansvariga för situationen är de i regionen styrande Socialdemokraterna. De har under årtionden blundat för problemen.

Den rödgröna majoriteten skyller på att det är svårt att rekrytera till Skellefteå i stället för att erkänna att det handlar om att regionen inte är tillräckligt attraktiv som arbetsgivare.

Vi i Alliansen har inte alla svar, och även om vi fick ta över ansvaret i morgon så skulle det ta tid att vända utvecklingen. Men en sak är dock säker; en kursändring går bara att åstadkomma genom kraftfulla åtgärder och en välkomnande inställning till privata alternativ.

Vi behöver en långsiktig handlingsplan som skapar framtidstro inom primärvården. Det handlar i grunden om att skapa en hållbar arbetsmiljö där uppdrag och resurser hänger ihop.

Förutsättningarna för kompetensutveckling behöver säkras, listningstak behöver övervägas och förutsättningarna för att kunna påverka sin arbetssituation behöver förstärkas. Vi föreslår utöver det en resursförstärkning till primärvården.

Regionen behöver ett maktskifte för att vända utvecklingen. Det svaga socialdemokratiska ledarskapet förmår inte detta.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Läs mer!

Tuffast någonsin för Regionen • Alliansen: ”Minusbudgeten är olaglig”

Tuffast någonsin för Regionen • Alliansen: ”Minusbudgeten är olaglig”

Insändare: En märklig passivitet kring Skellefteå lasarett

En märklig passivitet kring Skellefteå lasarett
Visa fler
Ämnen du kan följa