En reform som kommer att göra skillnad

Varför förtala oss när vi levererar en reform som kommer att göra skillnad för människor på landsbygden.

Replik 6 december 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Edward Riedls (M), riksdagsledamot, och Carl-Oskar Bohlins (M), riksdagsledamot, debattartikel ”Centerpartiet förhandlade, och blev grundlurade”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 22 november 2021.

Moderaterna Edward Riedl och Carl-Oskar Bohlin skriver i Norran (22/11 2021) att Centerpartiet blivit lurade i förhandlingarna om strandskyddet, och att den kommande reformen inte kommer att göra någon verklig skillnad. Det stämmer inte.

Skribenterna påstår att reformen innebär att strandskyddet endast kommer att kunna hävas på platser där intresset för att bygga och utveckla området är lågt, och att utredningen därmed är ett slag i luften. Så är det inte.

Strandskyddsreformen kommer att öka graden av differentiering så att bedömningar om ett områdes bebyggelsetryck görs utifrån lokala förutsättningar.

Att påstå att strandskyddsreformen skulle vara ett slag i luften illustrerar både att Moderaterna läser selektivt och har bristande uppfattning om verkligheten på landsbygden.

När M raljerar över att nya lättnader i strandskyddet enbart sker där ingen vill bygga visar det bara att man ser svensk landsbygd och glesbygd som platser där ingen vill bo.

Strandskyddsreformen kommer att gynna alla som bor eller driver näringsverksamhet vid någon av Sveriges tusentals små sjöar, bäckar och vattendrag. Det kommer att underlätta för lantbrukare som vill göra tillbyggnader och nybyggnationer på sina gårdar.

I stora delar av landet, med lågt bebyggelsetryck, blir det dessutom möjligt att använda mer generösa dispensskäl. Kommunerna kan peka ut sådana områden i översiktsplanen eller upphäva strandskyddet i ett strandskyddsområde i detaljplan.

Moderaterna säger att man vill avskaffa det generella strandskyddet någon gång i framtiden och ge mer inflytande till kommunerna. Vi deltar gärna i en sådan diskussion.

Men varför förtala oss när vi levererar en reform som kommer att göra skillnad för människor på landsbygden. Är det ett första steg i riktning mot att göra Sverige lite friare?

Och slutligen: Varför välja Centerpartiet som motståndare i en fråga där vi försöker dra åt samma håll? För oss är det obegripligt.

För det kan väl inte vara så att det för Moderaternas del är viktigare att försöka ”spela ett spel” än att nå resultat?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa