KD sätter individen framför systemet

Det viktigaste är att de unga patienterna får den utredning och den behandling som de har rätt till – inte vem som utför vården.

Replik 11 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Anna-Lena Danielssons (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Kjell Bäckmans (V), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, och Hans Brettschneiders (MP), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, replik ”Att privatisera vården är en riktigt dålig idé”, publicerad i Norran och på norran.se tisdagen den 19 oktober 2021.

Kristdemokraterna vill se krafttag mot den psykiska ohälsan och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Vi gläds över en efterlängtad förbättring vad gäller antalet remisser sedan det nya kontaktcentret infördes i våras. Men det viktigaste är att de unga patienterna får den utredning och den behandling som de har rätt till – inte vem som utför vården.

Här fastnar de rödgröna i sina gamla strukturer i sitt svar på vår debattartikel ”De rödgröna håller fast vid förlegade vårdstrukturer” (Norran 11/10 2021). Vi kristdemokrater väljer i stället att sätta individen före systemet.

Flera regioner har redan infört hälsoval inom BUP, där barn och föräldrar tillåts välja bland flera vårdgivare än regionen – även om regionen fortsatt står som huvudman med det övergripande ansvaret.

Ett intressant exempel är Region Jönköping, där Kristdemokraterna styr tillsammans med bland annat Socialdemokrater. Här köper regionen utredningar av privata aktörer. Detta har blivit en lyckoträff.

Vi vet att just utredningarna ofta är vad som drar ut på tiden, i månader ibland mer än ett år. Barn och deras föräldrar i Västerbotten vittnar om denna långa, plågsamma väntan. När vården väl erbjuds håller den hög kvalitet.

Hur de rödgröna kan kalla att ta hjälp av privata aktörer för ett ”marknadsexperiment” är minst sagt häpnadsväckande.

De sätter uråldriga system framför barnens rätt att få den hjälp som de behöver inom skälig tid. Först den dagen det sker lever Region Västerbotten upp till principen om att vården ska styras efter behov.

Vi kristdemokrater vill utöver hälsovalet införa en elevhälsogaranti där barn och unga ska kunna nå elevhälsan inom ett dygn. Varken barn eller ungdomar ska heller tvingas vänta i mer än 30 dagar på fördjupad utredning och behandling.

Västerbottens unga patienter förtjänar bättre.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa