Tillsammans kan vi sålla bort de oseriösa

Vi välkomnar fortsatt dialog med Northvolt så att kommande etapper blir ett föredöme för hur industrirevolutionen ska genomföras.

Att Northvolts ledning insett vilket ansvar det innebär att vara beställare i byggbranschen är någonting som vi välkomnar, skriver bland andra Johan Hallberg, Byggföretagen.

Att Northvolts ledning insett vilket ansvar det innebär att vara beställare i byggbranschen är någonting som vi välkomnar, skriver bland andra Johan Hallberg, Byggföretagen.

Foto: Erland Segerstedt/TT Nyhetsbyrån

Replik2021-12-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Peter Carlssons (grundare och vd Northvolt) och Fredrik Hedlunds (vd Northvolt Ett i Skellefteå) debattartikel ”Industrirevolution kräver socialt hållbar byggindustri”, publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 2 december 2021.

Industrirevolutionen kräver en socialt hållbar byggindustri. Vi kan inte annat än hålla med.

Gröna investeringar inleds med en byggprocess. Därför välkomnar vi alla som vill bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vi delar bilden av att branschen har utmaningar i beställarledet. Vi behöver öka kunskaperna.

Hos seniora byggherrar och beställare, som i huvudsak ägnar sig åt byggande, ser vi betydligt färre problem än hos beställare som i huvudsak har intresse av annan verksamhet är bygg. Exempelvis när beställaren är verksam inom industrin och inte är erfaren byggare.

Därför tog Byggföretagen och Byggnads tidigt kontakt med Northvolt för att hjälpa till, och för att undvika onödiga misstag. Att Northvolts ledning nu insett vilket ansvar det innebär att vara beställare i byggbranschen är någonting som vi välkomnar.

När statminister Magdalena Andersson (S) tillträdde talade hon om allas ansvar för att bekämpa kriminaliteten. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Detsamma bör även gälla i byggbranschen.

Byggbranschen är alla som påverkar och ger förutsättningar för ett projekts genomförande. Det vill säga från ide, byggherre och konstruktör till entreprenörer och färdigställande.

Vi vet att det finns oseriösa aktörer och kriminalitet i byggbranschen. Dessa ska bekämpas i alla led. Byggherren och beställaren har en avgörande roll eftersom det avgörs tidigt i projekten, bland annat genom upphandling, vilka förutsättningar som ges.

Även om många företag ansluter sig till Byggföretagen, och att vi tillsammans med Byggnads värnar kollektivavtal, så kommer vi inte åt företagen utan kollektivavtal som beställare direktupphandlar.

Ofta skapas en bild av att branschen själv kan åtgärda problemen som uppkommer när det sker en osund konkurrens. Men då bilden är komplex önskar vi att alla tar sitt ansvar och bidrar till en sund utveckling där oseriösa sållas bort.

Vi välkomnar en fortsatt dialog med batterifabriken så att kommande etapper blir ett föredöme för hur industrirevolutionen ska genomföras i samverkan.