Att privatisera vården är en riktigt dålig idé

Att Kristdemokraterna dammar av förslaget att införa LOV igen, det vill säga blanda in privata företag, är anmärkningsvärt.

Lösningen är inte att göra vården av barn och ungas psykiska hälsa till ett marknadsexperiment, skriver bland andra Anna-Lena Danielsson (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lösningen är inte att göra vården av barn och ungas psykiska hälsa till ett marknadsexperiment, skriver bland andra Anna-Lena Danielsson (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Foto: Stina Stjernkvist/TT Nyhetsbyrån

Replik2021-10-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Hans-Inge Smetanas (gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten), Betty-Ann Nilssons (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten, och Veronica Kerrs (KD), vice ordförande i patientnämnden, Region Västerbotten, debattartikel ”De rödgröna håller fast vid förlegade vårdstrukturer”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 11 oktober 2021.

Kristdemokraternas företrädare skriver i Norran (11/10 2021): ”när flera huvudmän delar på uppdraget /…/ faller alltför många barn mellan stolarna.”

Exakt. Vi håller med.

Att verka för att inget barn ska hamna mellan stolarna är otroligt viktigt. Trots att det har blivit bättre kan vi konstatera att det finns brister i samverkan mellan regionen och kommuner. Här har vi en hemuppgift i att förstärka detta arbete. Vi är på god väg.

Vi ser ett tydligt trendbrott. Köerna till BUP minskar och vi måste hålla fast vid den utvecklingen. Att Kristdemokraterna i det här läget dammar av förslaget att införa LOV igen, det vill säga blanda in privata företag vars syfte är att göra vinst, är anmärkningsvärt.

Låt oss ta ett exempel. När Region Skåne förra året föreslog liknande lösningar var såväl profession som remissinstanser tydliga: Det är en dålig idé.

Förslaget går stick i stäv med hälso- och sjukvårdslagens princip om att vården ska styras efter behov.

Särskilt lyftes fram att det troligtvis skulle innebära att fokus flyttades till relativt enkla insatser. Fler skulle diagnosticeras, men de med komplexa och/eller svåra problem skulle få svårare att få den vård de behöver.

Det borde inte vara okänt för KD att vårdval kan leda till, och har lett till, sämre tillgång på sikt. Antalet faktiska behandlare ökar inte per automatik för att ett område privatiseras. Fler utförare ja, men antalet utbildade läkare, psykologer och kuratorer blir inte fler.

Det finns exempel på att privatiseringar via LOV inneburit mindre vårdpersonal med rätt utbildning för uppgiften eftersom färre kliniker kan ta emot studenter under utbildning.

Nej, lösningen på att fler och fler mår dåligt är inte att göra vården av barn och ungas psykiska hälsa till ett marknadsexperiment.