Replik

Att privatisera vården är en riktigt dålig idé

Att privatisera vården är en riktigt dålig idé
Debatt

Det räcker inte med att reformera patientavgifterna

Det räcker inte med att reformera patientavgifterna
Replik

Arbetet mot våld alltid en prioriterad fråga

Arbetet mot våld alltid en prioriterad fråga
Debatt

För att kunna bekämpa våldet måste det upptäckas

För att kunna bekämpa våldet måste det upptäckas
Debatt

Ta vara på personalens kompetens och kreativitet

Ta vara på personalens kompetens och kreativitet
Sida 1 av 1
Sida 1 av 1