För att kunna bekämpa våldet måste det upptäckas

Genom att få all personal med patientkontakt att rutinmässigt ställa frågan om våld kan vi bättre upptäcka det.

Som stor arbetsgivare har regionen ett stort ansvar. Vi ser därför till att region ska arbeta mot våldet bland våldsutsatta medarbetare, skriver bland andra Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Som stor arbetsgivare har regionen ett stort ansvar. Vi ser därför till att region ska arbeta mot våldet bland våldsutsatta medarbetare, skriver bland andra Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-05-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den senaste tiden har flera fall där kvinnor mördats av närstående män skakat Sverige. Vi känner förskräckelse, sorg och ilska. Nu får det vara nog.

Våld i nära relationer, framför allt mäns våld mot kvinnor och barn, måste bekämpas.

För att kunna bekämpa våldet behöver det först upptäckas. Därför har vi i den politiska majoriteten i Region Västerbotten – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – beslutat att skärpa kraven och utbilda fler om våld. Vi måste ställa frågan om våld.

Flera av dem som utsatts eller utsätts för våld besöker då och då vården. Antingen för skador kopplat till våldet eller för något annat.

Oavsett vilket så har hälso- och sjukvården och tandvården stor möjlighet att identifiera våldsutsatthet i mötet med patienten.

Genom att utbilda personal om mäns våld mot kvinnor, och få all personal med patientkontakt att rutinmässigt ställa frågan om våld kan vi upptäcka våldet.

Att upptäcka våldet är det första steget i att bekämpa det. När våld upptäcks ska vården självklart ge våldsutsatta stöd och behandling.

Mäns våld mot kvinnor och barn är ingen ny företeelse. Det finns överallt i samhället.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO, Brottsförebyggande rådet (Brå) och Socialstyrelsen utsätts var fjärde kvinna någon gång under livet för våld från en man. I Region Västerbottens verksamhet innebär det att drygt 1 700 av våra 7 000 anställda kvinnor är, kommer att bli eller har varit utsatt för våld.

Som stor arbetsgivare har regionen ett stort ansvar. Vi i den politiska majoriteten ser därför till att region ska arbeta mot våldet bland våldsutsatta medarbetare.

Region Västerbotten har länge arbetat mot våld. Men det har funnits variationer mellan de olika verksamheterna.

Med detta politiska beslut kommer alla med patientkontakter att rutinmässigt ställa frågan om våld. Genom att ställa frågan hoppas och tror vi kunna identifiera våldet och erbjuda bättre stöd till våldsutsatta – för att på sikt minska det.

För det är nog. Inte ett barn, inte en kvinna, inte någon ska utsättas för våld i nära relation. Ingen ska bli slagen, ingen ska utsättas för psykiskt våld, ingen ska mördas.

Så länge våldet finns behöver vi göra mer för att bekämpa det. Och för att bekämpa det behöver vi upptäcka det – genom att alla vågar ställa frågan om våld.