Arbetet mot våld alltid en prioriterad fråga

Vi i den rödgröna regionmajoriteten välkomnar alla partier att gå samman i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor och barn.

Det är felaktigt att påstå att vi i regionmajoriteten inte agerat mot mäns våld mot kvinnor och barn, skriver bland andra Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten.

Det är felaktigt att påstå att vi i regionmajoriteten inte agerat mot mäns våld mot kvinnor och barn, skriver bland andra Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Replik2021-06-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Andreas Löwenhööks (M), ledamot i regionfullmäktige, Region Västerbotten, replik ”Senfärdiga insatser mot våld i nära relationer”, publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 3 juni 2021.

Vi i den politiska majoriteten i Region Västerbotten – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – ser mycket positivt på Moderaternas engagemang i frågan om mäns våld mot kvinnor och barn.

Vi har länge arbetat med att ställa frågan om våld i regionens verksamheter. Vi har utbildat personal. Det har inte varit tillräckligt. Därför tar vi nu till krafttag.

Med politiska beslut förstärks arbetet genom att frågan om våld alltid ska ställas vid patientkontakter, vi utökar utbildningsinsatserna och utvidgar arbetsgivaransvaret till att ställa frågan om våld vid medarbetarsamtal.

Vi håller med om att det är beklagligt att ett sådant beslut ska behöva tas 2021. Men det är tydligt att vi behöver göra mer, eftersom våldet består än i dag.

Men det är felaktigt att påstå att vi i regionmajoriteten inte agerat mot våldet. Tvärtom så har arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn alltid varit en prioriterad fråga för oss rödgröna.

Under 2004 och 2005 reviderade vi det folkhälsopolitiska programmet för att få med mäns våld mot kvinnor och barn. Därefter tillsatte vi en expertgrupp för att utreda förutsättningarna för ett samarbetscentrum mot våld. Vad som senare kom att bli Centrum mot våld.

2015 startade Region Västerbotten även ett expertråd för våld i nära relationer. Numera har expertrådet bytt namn till en så kallad lokal arbetsgrupp för arbetet mot våld. Arbetsgruppen är den enda i sitt slag i hela landet.

Arbetsgruppen består bland annat av forskare, anställda inom regionen samt strateger. Med gedigen erfarenhet och unik kunskap kan gruppen sprida kunskapen ut i verksamheten och ge rekommendationer på hur arbetet mot våld kan förbättras.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är och har alltid varit en prioriterad fråga för oss i den rödgröna regionmajoriteten. Vi välkomnar Moderaterna och alla andra partier att gå samman med oss i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn.