Det är inte olagligt, däremot är det olämpligt

Det pågår en utredning inom Svenska kyrkan om lämpligheten för kyrkan att bedriva begravningsbyrå. Jag utgår ifrån att den juridiska delen finns med där, skriver Ulf Lernéus, förbundsdirektör/vd Sveriges Begravningsbyråers Förbund.
Det pågår en utredning inom Svenska kyrkan om lämpligheten för kyrkan att bedriva begravningsbyrå. Jag utgår ifrån att den juridiska delen finns med där, skriver Ulf Lernéus, förbundsdirektör/vd Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Det är svårt att säga om Svensk kyrkan vill bedriva begravningsbyråverksamhet när den inte längre är begravningshuvudman.

Replik 16 september 2021 08:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Roger Larssons (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Sankt Olovs församlings kandidat i valet till kyrkomötet) replik ”Varför skulle inte kyrkan kunna hjälpa till”, publicerad i Norran och på norran.se onsdagen den 15 september 2021.

Visst hade det varit bättre om Roger Larsson, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Sankt Olovs församlings kandidat i valet till kyrkomötet, hade svarat på några frågor i stället för att ställa 13 nya.

Vem har sagt att det är olagligt?

Jag pratar om olämpligheten. Det är som om Bilprovningen skulle erbjuda verkstadsservice, Skatteverket skulle erbjuda ekonomiska tjänster och så vidare. De har förstått sin roll och låter bli att erbjuda den typen av tjänster.

Det pågår en utredning inom Svenska kyrkan om lämpligheten för kyrkan att bedriva begravningsbyrå. Jag utgår ifrån att den juridiska delen finns med där.

Teologen Per Eckerdahl lade ner ett gediget arbete i sin utredning. Den har jag läst många gånger. Men att det inte finns några hinder för kyrkan att bedriva begravningsverksamhet, på grund av att det redan finns, är en totalt felaktig slutsats.

När du tar upp de nämnder och utskott som tagit ställning så är de underställda Svenska kyrkan nationellt, och borde således lyssna på kyrkostyrelsen och Kyrkans överklagandenämnd, som två gånger sagt att begravningsbyråverksamhet inte är en verksamhet för Svenska kyrkan.

Det är svårt att säga om trossamfundet Svensk kyrkan vill bedriva begravningsbyråverksamhet när den inte längre är begravningshuvudman. I dagsläget ser det inte ut så.

Så håll isär Svenska kyrkans roll som begravningshuvudman. Det är där problemet ligger.

Existerande begravningsbyråer i Svenska kyrkans regi visar också att det inte finns någon ekonomisk fördel ur ett konsumentperspektiv.

Ämnen du kan följa