Mittens väg är den framkomliga vägen

Miljöpartiet är välkommet att på olika sätt stärka den breda politiska mitten i svensk politik.

Replik 4 januari 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Hans Brettschneiders, gruppledare för Miljöpartiet i Skellefteå, Emma Lindqvists (MP), regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet, Region Västerbotten, och Elin Söderbergs (MP), riksdagskandidat, replik ”Centerpartiet, agera i enlighet med vad ni säger”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 27 december 2021.

Miljöpartiet fortsätter hävda att det är Centerpartiet som svikit (Norran 27/12 2021).

Detta trots att Centerpartiet gjorde vad man sa att man skulle göra och höll fast vid principen att stå upp för sin egen budgetmotion.

Det står naturligtvis Miljöpartiet fritt att upprepa ett felaktigt påstående. Men det blir inte riktigare för det.

I konsekvensens namn valde vi att avstå när vår egen budgetmotionen fallit.

Miljöpartiet valde att lämna regeringen. Alla partier gör givetvis olika bedömningar, både i det korta och i det långa perspektivet. Vi förväntar oss att Miljöpartiet i sinom tid ger en bättre förklaring till sitt vägval än att skylla sitt avhopp på Centerpartiet.

Centerpartiet är ett grönt och liberalt parti som eftersträvar ett förnyat samarbete i den politiska mitten. Vår bedömning är att långsiktiga och hållbara lösningen på Sveriges problem blir bättre för fler om de är förankrade i mittfältet.

De senaste årens utveckling, med ökad polarisering, förklaras framför allt av att vissa partier kortsiktigt valt eller underlättat för ytterkanterna – Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet – att få ökat inflytande.

Men Centerpartiet står fast: Vi ställer inte upp på en sådan utveckling. För oss är den breda mitten den framkomliga vägen för att utveckla Sverige och ta sig an alla de samhällsutmaningar som vi står inför.

Centerpartiet avvisar olika försök från andra partier att inkludera oss i något av de ”block” som baseras på ytterkantspartier.

Som en självklar del i denna strategi röstade vi på vårt eget budgetalternativ i budgetomröstningen i december.

Miljöpartiet är givetvis välkommet att på olika sätt stärka den breda politiska mitten i svensk politik.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa