Olyckligt att behöva hålla hälsocentraler stängda

Det har varit svårt att rekrytera personal till Skellefteområdet. När tillgången till vikarier tryter får det konsekvenser.

Replik 9 juni 2021 15:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Britt Marie Jonssons, vice ordförande i PRO Skelleftehamn, debattartikel ”En sommarstängd hälsocentral är ett svek”, publicerad på norran.se måndagen den 31 maj 2021.

Britt Marie Jonsson, vice ordförande i PRO Skelleftehamn, beskriver i en debattartikel på norran.se (31/5 2021) de äldres oro kring stängning av Ursvikens hälsocentral nu i sommar.

Vi håller med om att det är olyckligt att behöva hålla hälsocentraler sommarstängda. Men det är den situation vi hamnat i på grund av brist på personal. Samtidigt behöver vi ha en hållbar arbetssituation för den personal som Region Västerbotten har anställd.

Den här sommaren är situationen i Skellefteområdet extra svår. Det finns för få distriktssköterskor i Ursviken för att kunna ha öppet hela sommaren. Det är svåra avvägningar som behöver göras där det är viktigt att personalen ska få semester och möjlighet till återhämtning.

Frågan om kompetensförsörjningen arbetar Region Västerbotten ständigt med. Vi utbildar allt fler.

Regionen förstärker budget och organisation i primärvården. Senast i februari i år beslutade den rödgröna regionmajoriteten bland annat om mer pengar till primärvården. Det finns ytterligare medel i den budget som vi lägger inför 2022.

Det tillsammans med att Region Västerbotten utbildar allt fler tror och hoppas vi kommer att på sikt kunna bidra till en lösning.

Det har dock under lång tid varit svårt att rekrytera personal till Skellefteområdet. När tillgången till vikarier och hyrpersonal försvinner får det konsekvenser.

Beroendet av hyrläkare och nätläkarsystemet är konsekvenser av en lagstiftning från en borgerlig riksdagsmajoritet. Lagstiftningen gör att vi är skyldiga att styra primärvården i ett vårdvalssystem med fritt vårdval.

Ska det systemet ändras är det upp till riksdagen. I dag finns tyvärr inte någon politisk majoritet för en förändring via lagstiftning.

Ämnen du kan följa