Kommunernas inflytande över vindkraft fortfarande stort

Förslagen i betänkandet innebär att kommunen även i fortsättningen ska avgöra var i kommunen det är lämpligt med vindkraft.

Replik 17 juli 2021 10:29
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Mattias Bäckström Johanssons (SD), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson, debattartikel ”Regeringen vill tvinga kommuner etablera mer vindkraft”, publicerad på norran.se söndagen den 27 juni 2021.

Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson, skriver i Norran (27/6 2021) om vindkraft och ”kommunalt veto”. Vi socialdemokrater vill kommentera och bemöta några av uppgifterna i artikeln.

För oss socialdemokrater är klimatfrågan en ödesfråga. Vi tar oss an uppgiften att ställa om och modernisera Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Sverige kan bli det första fossilfria välfärdslandet samtidigt som vi skapar nya jobb.

Elektrifieringen är en viktig del av klimat- och energiomställningen. Elanvändningen kommer att behöva öka kraftigt de kommande 20–25 åren. Vindkraften är i dag den klart billigaste elproduktionen som kan byggas ut snabbt och i stor skala.

Parallellt med vindkraftsutbyggnaden utvecklas möjligheterna att lagra energi, förstärka kapaciteten i elnäten och etablera betalningsmodeller för stödtjänster som säkerställer leveranssäkerheten i elsystemet.

Svaret på de utmaningar vi står inför är inte att bromsa utbyggnaden av vindkraften utan att öka takten när det gäller de övriga delarna av omställningen.

Mattias Bäckström Johanssons påstående att det lokala inflytandet över vindkraftsetableringar kommer minska med regeringens förslag stämmer inte. Förslagen i betänkandet ”En rättssäker vindkraftsprövning” innebär att kommunen även i fortsättningen ska avgöra var i kommunen det är lämpligt med vindkraft.

Det kommer att krävas ett positivt besked från kommunen för att en ansökan om miljötillstånd ska kunna lämnas in. Kommunens planmonopol förblir intakt. Det nya är att kommunens lokaliseringsbesked ska motiveras, lämnas tidigt och kunna överklagas.

Mattias Bäckström Johansson överdriver också kraftigt vindkraftens negativa miljöpåverkan. Han refererar till Naturvårdsverket men glömmer att redovisa att jämfört med annan mänsklig påverkan utgör vindkraften en liten fara för fåglar.

Vindkraften står för cirka 0,2 procent av de nära 17 miljoner fåglar som dör av mänsklig påverkan i Sverige varje år. När det gäller mikroplaster så är Naturvårdsverkets bedömning att den främst kommer från helt andra källor som däckslitage, konstgräsplaner och tvätt av syntetfibrer.

Förändringen vi befinner oss i angår hela samhället. Det handlar inte om att stänga en reaktor här eller om att bygga en sol- eller vindkraftspark där. Det handlar om att bygga ett hållbart samhälle och samtidigt skapa nya jobb i hela landet.

Vi ser möjligheterna som en ny elektrifierad hållbar ekonomi kan ge oss.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: "Från Överkalix och Pajala i norr och till sydkusten i söder kämpar folk mot förödelsen av närmiljön"

"Från Överkalix och Pajala i norr och till sydkusten i söder kämpar folk mot förödelsen av närmiljön"

Familjeföretaget ställer om – här byggs de första vätgasmackarna: "Blev applåder i fikarummet"

Redan till våren ska de två första tankstationerna för vätgas vara i drift. I en stor intervju berättar bränslebolaget Skoogs delägare Roland Skoog om familjeföretagets omställningsresa och varför han är övertygad om att vätgasen är framtiden, trots att marknaden i dag är obefintlig.

Familjeföretaget ställer om – här byggs de första vätgasmackarna: "Blev applåder i fikarummet"

Blockaden i Markbygden hävd • Arbetsledaren sågar storchefens kommentar: "De kommer hit och hittar på egna regler"

Blockaden i Markbygden hävd • Arbetsledaren sågar storchefens kommentar: "De kommer hit och hittar på egna regler"

LKAB om energiförsörjningen – utesluter inte kärnkraft och investeringar i vindkraft: "Bilden kan förändras"

Att säkra energiförsörjningen är en av LKAB:s mest kritiska framtidsfrågor. Gruvbolagets huvudstrategi är att köpa förnyelsebar el, men LKAB utesluter varken egna investeringar i vindkraft eller att nyttja el producerad från kärnkraft.

LKAB om energiförsörjningen – utesluter inte kärnkraft och investeringar i vindkraft: "Bilden kan förändras"

Insändare: Ska Norrland än en gång bli plundrad?

Ska Norrland än en gång bli plundrad?
Visa fler