Socialdemokraterna vill skriva om historien

Hade det inte varit för personalens stora engagemang hade skolan flyttats eller lagts ner för länge sedan.

Replik 11 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Hans-Erik Perssons, ordförande i Burträsk socialdemokratiska förening, och Per Larssons (S), ledamot i gymnasienämnden, Skellefteå kommun, replik ”Socialdemokraterna värnar om Burträsk”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 3 maj 2021.

Det är tydligt att Socialdemokraterna försöker skriva om historien när det gäller partiets tillkortakommande och ointresse för Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Om det ska finnas kvar, hur det då ska utvecklas.

Hade det inte varit för personalens stora engagemang, en stark folklig opinion i Burträskbygden och de gröna näringarnas protester hade skolan flyttats eller lagts ner för länge sedan.

Låt oss därför påminna om följande:

- Det är Socialdemokraterna, inte Alliansen, som vid flera tillfällen hängt nedskärningens yxa över Naturbruksgymnasiet.

- Det var Socialdemokraterna, inte Alliansen, som gav dåliga förutsättningar och motarbetade den personaldrivna intraprenad som fanns mellan 2011 och 2017.

- Det är Socialdemokraterna, inte Alliansen, som velat flytta Naturbruksgymnasiet från Burträsk till Skellefteå.

I motsats till detta vittnar en mängd initiativ, motioner, interpellationer och debattartiklar om att Centerpartiet, och övriga partier i den borgerliga alliansen, har stått upp för Naturbruksgymnasiet och dess placering i Burträsk.

Vi vill skapa bättre förutsättningar för verksamheten och har i många fall varit en kanal för alla dem som är engagerade för skolan.

Att Socialdemokraterna inte tror på människors valfrihet, och alltid vill avslå etableringar av fristående skolor visste vi. Men att partiet nu inte tror på den befolkningsökning som hela kommunorganisationen planerar för är någonting nytt.

Alliansen är övertygad om att Skellefteå kommer att växa och att den tillväxten kommer såväl staden som landsbygden till del.

Den utvecklingen kommer att bidra till ett större elevunderlag för nya och befintliga utbildningar, däribland Naturbruksgymnasiet vars utbildningar behövs i det växande och hållbara Skellefteå som vi vill se.

Ämnen du kan följa