Skellefteå

Ny förskola öppnar – trots att utemiljön inte blev klar • ”Ser inga problem, de jobbar ju bakom staket”

Ny förskola öppnar – trots att utemiljön inte blev klar • ”Ser inga problem, de jobbar ju bakom staket”
Debatt

Vi ska bygga en Norsjöbygd för våra barn

Vi ska bygga en Norsjöbygd för våra barn
Debatt

"Sverigedemokraterna vill ha mer politisk vilja"

"Sverigedemokraterna vill ha mer politisk vilja"
Debatt

”Lärare ska respekteras av elever och föräldrar för sin professionalitet”

”Lärare ska respekteras av elever och föräldrar för sin professionalitet”
Debatt

"Vi vill se förskolor med olika inriktningar, både i kommunal och i enskild regi och i rimligt stora barngrupper"

"Vi vill se förskolor med olika inriktningar, både i kommunal och i enskild regi och i rimligt stora barngrupper"
Vitå

Friskola i Norrbotten rekryterade rektor från Skellefteå • Gör sig redo för lektioner igen: ”Är inte vinstdrivande”

Friskola i Norrbotten rekryterade rektor från Skellefteå • Gör sig redo för lektioner igen: ”Är inte vinstdrivande”
Debatt

"Vi vill utveckla Kulturskolan att inspirera barn och ungdomar med olika typer av kultur, oavsett var i kommunen man bor"

"Vi vill utveckla Kulturskolan att inspirera barn och ungdomar med olika typer av kultur, oavsett var i kommunen man bor"
Skellefteå

Fartdårar genom byn • ”Oro för att barnen ska bli påkörda eller trängda ner i älven” • Kräver gång- och cykelväg

Fartdårar genom byn • ”Oro för att barnen ska bli påkörda eller trängda ner i älven” • Kräver gång- och cykelväg
Debatt

"Områden där Vänsterpartiet gör skillnad, där vi sticker ut"

"Områden där Vänsterpartiet gör skillnad, där vi sticker ut"
Skellefteå

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren
Skellefteå

Nek drivs av konkursförvaltaren • ”Det är mycket i projekten som ska redas ut” • Ingen information om försäljning

Nek drivs av konkursförvaltaren • ”Det är mycket i projekten som ska redas ut” • Ingen information om försäljning
Debatt

Språket är nyckeln till det svenska samhället

Språket är nyckeln till det svenska samhället
Skellefteå

SD:s budget: Mer till vägnät och äldreomsorg – det vill de spara in på • "Hade velat satsa mer"

SD:s budget: Mer till vägnät och äldreomsorg – det vill de spara in på • "Hade velat satsa mer"
Debatt

"Sex av tio elever med autism får inte tillräckligt stöd i skolan"

"Sex av tio elever med autism får inte tillräckligt stöd i skolan"
Insändare

Förskolans pedagoger har blivit en del av vår familj

Förskolans pedagoger har blivit en del av vår familj
Insändare

Dags att satsa mer på Bureskolan

Dags att satsa mer på Bureskolan
Insändare

Jag lämnar kommunens borg, med både glädje och sorg

Jag lämnar kommunens borg, med både glädje och sorg
Skellefteå

Personalen riktar kritik mot nybyggda förskolor – ger bottenbetyg: ”Ska se vad vi kan förbättra”

Personalen riktar kritik mot nybyggda förskolor – ger bottenbetyg: ”Ska se vad vi kan förbättra”
Västerbotten

Nästan 700 behöriga förskollärare saknas i Västerbotten: ”Pinsamt och oacceptabelt – får stora konsekvenser för barnen”

Nästan 700 behöriga förskollärare saknas i Västerbotten: ”Pinsamt och oacceptabelt – får stora konsekvenser för barnen”
Skellefteå kommun

Barnen får tycka till när Skellefteås lekplatser ska namnges: ”Hoppas få in en massa roliga och kreativa förslag”

Barnen får tycka till när Skellefteås lekplatser ska namnges: ”Hoppas få in en massa roliga och kreativa förslag”
Sida 3 av 14
Sida 3 av 14