Det verkar som att landet ska leverera och staden ta åt sig äran

Nu verkar det ganska tydligt att begreppet ”Hela Sverige ska leva” bara är ett politikernas uttryck för att ”Hela landsbygden ska dö ut”.

Västerbottens landsbygder bidrar med mat, rekreation, energi, råvaror och mycket mer.

Västerbottens landsbygder bidrar med mat, rekreation, energi, råvaror och mycket mer.

Foto: Kollage

Insändare2024-07-09 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det låter så illa i en politikers mun. Men likaväl så fattas det ständigt politiska beslut som leder i den riktningen eller som journalisten Po Tidholm brukar uttrycka det att staten och stadens koloniala förhållningssätt innebär att landsbygden skall leverera och staden ta åt sig äran.

I samband med den avslutade Landsbygdsriksdagen i Nyköping uppdaterades den s.k. Landsbygdsbarometern som med hjälp av statistiskt säkerställt underlag tar tempen på landsbygdsbornas uppfattning och politikens inriktning, beslut och hur de påverkar människor på landsbygden. Och den här gången så kan man nog kalla den en larmrapport. Den visar nämligen att 9 av 10 personer på landsbygden anser att politikerna på alla nivåer från EU, staten, regionerna och även kommunerna har övergivit landsortsborna. Det är tom så illa att 92 procent av människorna på landet inte tycker att politiker och beslutsfattare på nationell nivå tar någon hänsyn till dem alls. Och motsvarande 89 procent på EU nivå.

Om två år ska Landsbygdsriksdagen hållas i Västerbotten och närmare bestämt i Skellefteå. De skall bli intressant att följa hur många förskolor, fritidsavdelningar, skolor och lekparker som Skellefteå kommun ska hinna lägga ner fram till dess för att inte nämna hur många busslinjer som skall dras in och försvinna på bekostnad av tätare avgångar i centralorten. Jag tror inte att jag är ensam om att uppleva och misstänka att en del av priset för Skellefteås snabba tillväxt skall betalas av de som bor i byar och på mindre orter i kommunen.

n’Anders