Farligt för barn – förskolornas trappor är för branta och hårda

Kommunens fleravdelningsförskolor är byggda i två våningsplan. Skribenten anser att trapporna i husen är farliga för barn. Kommunens fastighetschef svarar på kritiken.

Inom Skellefteå kommun finns flera nybyggda fleravdelningsförskolor med likartat utförande. På bilden syns Norrhammars förskola.

Inom Skellefteå kommun finns flera nybyggda fleravdelningsförskolor med likartat utförande. På bilden syns Norrhammars förskola.

Foto: Elin Silfver

Insändare2024-07-06 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trapporna i och utanpå de nya tvåvåningsförskolorna (Brännan, Mobacken m.fl.) är potentiellt livsfarliga. Det beror på hur de är utformade och vilka material de har. Inomhus är det en stentrappa, klinker, med skarpa trappstegskanter. Faller någon där kan det bli direkt livsfarligt. På gaveln, utomhus, är det en ståltrapp, även den livsfarlig om någon faller. För mig är det obegripligt att de inte redan är omgjorda, att de accepteras av alla vuxna som har med dem att göra. Jag tycker att det är självklart att trapporna görs om innan någon hemsk olycka händer. Innan dess överväga att inte ha de yngsta barnen på övervåningen. Med hopp om åtgärd

En som sett trapporna och är jätteorolig

Svar: De nya förskolorna på Mobacken och Brännan var bland av de första av sex förskolor med ungefär samma utformning. Den senaste ligger i Boliden och håller precis på att byggas. Allt efter att förskolorna har börjat användas har utformningen utvärderats och modifierats för att förbättras inför nästa byggnation.

Alla trappor på förskolorna, både utvändiga och invändiga, uppfyller Boverkets byggregler. De är försedda med grindar både uppe och nere så att barnen alltid ska ha med sig vuxna när de går i trapporna. Trapporna är också uppdelade med vilplan så respektive del inte blir så lång.

De invändiga trapporna i de första förskolorna har precis som du nämnde ett ytskikt av klinker samt en betongstomme. Denna lösning skapade en dålig akustik som var störande för verksamheten. Utformningen av de invändiga trapporna har ändrats så att de invändiga trapporna fortsättningsvis har trästomme och ytskikt av furu.

Vad gäller de utvändiga trapporna är trappstegen gjorda av gallerdurk för att släppa igenom snö och regn så mycket som möjligt för att hålla utrymningsvägen fri och undvika halka.

Fredrik Nilsson, fastighetschef på Skellefteå kommun