Liberalerna – bäst i klassen på skolpolitik

Detta är den näst sista delen i en serie texter som ger en fördjupad genomgång av riksdagspartiernas skolpolitik. Texterna kommer att kort kommentera ett urval av skolfrågor som partierna driver och avslutas med ett tematiskt passande betyg. Del sju handlar om Liberalerna.

"För att kunna leva upp till alla höga förväntningar måste elever och personal få tydlighet i vad som verkligen förväntas och på det temat kommer Liberalerna med en serie intressanta reformförslag. Att ställa krav inom skolområdet är lite av partiets paradgren."

"För att kunna leva upp till alla höga förväntningar måste elever och personal få tydlighet i vad som verkligen förväntas och på det temat kommer Liberalerna med en serie intressanta reformförslag. Att ställa krav inom skolområdet är lite av partiets paradgren."

Foto: Jessica Gow/TT

Ledarkrönika2023-04-11 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att det finns och bör finnas höga krav på svensk skola råder det ingen tvekan om, den spelar en helt central roll i vårt samhälle. Men kraven är ofta diffusa. Alla vill ha en skola i “världsklass” och det leder till tydligt press på alla inom skolan.

För att kunna leva upp till alla höga förväntningar måste elever och personal få tydlighet i vad som verkligen förväntas och på det temat kommer Liberalerna med en serie intressanta reformförslag. Att ställa krav inom skolområdet är lite av partiets paradgren.

Krav på elever
För elever handlar det bland annat om tidigare bedömningar av läsande, skrivande och räknande i lågstadiet och att dessa ska följas upp med åtgärder som extra lektioner, läxhjälp och tid med speciallärare. Om partiet tillskjuter resurser för detta skulle det vara en insats som underlättar många elevers fortsatta skolgång i betydande utsträckning.

Ytterligare ett reformförslag kopplat till förväntningar på elever är tanken på att tillsätta en ordningskommission. Denna ska ha till uppdrag att ta fram verktyg för att komma till rätta med det stök som finns i många klassrum. Att tillsätta en kommission som ska utreda frågan är i och för sig rätt vagt, men jag tror att det kommer att ge avsevärt mycket bättre effekt än partiets tidigare idé om att införa ett betyg i ordning och uppförande.

Krav på föräldrar
När det kommer till föräldrar så handlar Liberalernas reformer bland annat om att förskoleklass ska bli en obligatorisk del av grundskolan och att alla elever måste delta i all undervisning (simning och sexualkunskap nämns särskilt).

Förskoleklass (året före dagens årskurs ett) är redan idag en självklarhet för många familjer. Alla barn går dock inte i förskoleklass och många av dem som inte deltar ligger kunskapsmässigt efter sina vänner då de börjar grundskolan. Att genom reformen ge alla barn mer likvärdiga chanser i början av sin skoltid är ett rimligt krav på föräldrar som idag väljer att inte sätta sina barn i förskoleklass.

Att delta i all undervisning är en självklarhet i en skola som strävar efter likvärdighet. Att en så viktig färdighet som simning och så grundläggande kunskaper som sexualkunskap skulle fråntas en elev på grund av föräldrarnas övertygelser är helt orimligt.

Krav på lärare
Men det är inte bara elever och föräldrar som måste få tydliga kravprofiler. För att en skola ska fungera väl är det av yttersta vikt att lärarna har tydliga krav att förhålla sig till.

Ett exempel på detta är partiets förslag att kraven för att komma in på lärarutbildningen bör höjas. Kravet går ut på att den sökande måste ha minst ett C i gymnasiebetyg i det ämne som man vill bli lärare i. Jag tycker väl i och för sig att man hade kunnat kräva ännu högre, men det är bättre än den totala bristen på likartade krav som finns idag.

Ett annat rimligt krav är att man ska vara behörig i de ämnen man undervisar i. För den som inte arbetar inom skolan är det kanske inte känt, men en lärarlegitimation ger alla lärare rätt att betygsätta och undervisa i alla ämnen. Det är rimligt att ändra detta så att man enbart kan betygsätta ämnen som man har en utbildning inom.

Det viktigaste av kraven som framförs är kraven på lärarutbildningen. De lärare som ska undervisa lärare måste i större utsträckning fokusera på metodik och hur man faktiskt bedriver undervisning och ägna mindre tid till abstrakta teoretiska modeller och skrivande av akademiska uppsatser. Lärarutbildningen måste närma sig verkligheten ute i skolorna.

Min slutkommentar
Jag anser att partiet har tappat i förtroende i många frågor under det senaste året, men skolpolitiken är fortsatt stark.

Liberalerna beskriver skolan på ett sätt som visar att man har insikt i hur verksamheten fungerar på en detaljnivå som jag saknar i de andra partiernas resonemang. Det riktade arbete som partiet har lagt på skolfrågan har också gett utdelning i form av många bra förslag.

Detta är absolut det parti som har flest reformer som jag tror kan hjälpa svensk skola att bli bättre. Det är också det parti där jag har tvingats att hoppa över flera förslag för att det helt enkelt finns så många (många av dessa reformförslag har dock diskuterats i mina texter om andra forna allianspartier, då dessa i många fall verkat ha “lånat” liberalernas politik).

Ett resonemang om läroplanens otydlighet vore dock på sin plats om partiet vill behålla sitt betyg även nästa läsår.

Betyg: A

FOTNOT: Dagens betygssystem går från F (underkänt) till A (högsta betyg).

Tidigare artiklar i samma serie

Miljöpartiet - garantier, förbud och floskler

Sverigedemokraterna - kulturkriget börjar i skolan

Moderaterna – mer svenska, tydligare krav och fel fokus

Vänsterpartiet - alla andra har fel

Centerpartiet - vill de bara rädda byaskolan?

Kristdemokraterna - ibland är det okej att fuska på prov