Sverigedemokraterna - kulturkriget börjar i skolan

"Två av de konkreta förslag som partiet faktiskt framför handlar om att förbjuda slöjor i skolan och att förbjuda “extremistiska friskolor”."
"Två av de konkreta förslag som partiet faktiskt framför handlar om att förbjuda slöjor i skolan och att förbjuda “extremistiska friskolor”."

Detta är den andra delen i en serie texter som kommer att ge en lite fördjupad genomgång av de åtta riksdagspartiernas skolpolitik. Texterna kommer att kort kommentera ett urval av skolfrågor som partierna driver och avslutas med ett tematiskt passande betyg. Del två handlar om Sverigedemokraterna.

Ledarkrönika 22 mars 2023 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har Sverigedemokraterna i och för sig aldrig påstått att skolan är en profilfråga för dem, men skolan är trots allt en av samhällets viktigaste verksamheter och partiet har nästan inget konkret att säga. De få frågor som drivs är snarare en avspegling av andra politiska områden som de hellre vill prata om.

 

Invandring är problemet
Vid en genomgång av partiets skolpolitiska dokument så framgår en tydlig bild. Sverigedemokraterna verkar vara mer intresserade av att beskriva problem än att skriva om konkreta lösningar.

Föga förvånande, med tanke på partiets värderingar, pekas invandringen ut som den huvudsakliga förklaringsmodellen till att det går dåligt för skolan.

I någon utsträckning har partiet rätt i att invandring har påverkat förutsättningarna för skolorna då till exempel elever som inte kan svenska ska integreras i systemet. Men att stirra sig blind på denna problemformulering kommer inte att lösa skolans övergripande utmaningar och partiet presenterar inga riktade förslag för hur skolan ska arbeta med denna utmaning.

Sverigedemokraterna vill i och för sig troligen lösa problemet genom att sluta ta emot nödställda personer från andra länder och det är en lösning som är direkt inhuman och inget som jag kommer att ställa mig bakom.

 

Kulturkrig istället för skolfrågor
Två av de konkreta förslag som partiet faktiskt framför handlar om att förbjuda slöjor i skolan och att förbjuda “extremistiska friskolor”.

Båda dessa frågor har oerhört marginell påverkan på det svenska skolsystemet och elevers förutsättningar att få en bra utbildning om man tittar på skolan i ett lite större perspektiv. Därmed bör de hellre lyftas i kulturpolitiska sammanhang än som skolfrågor.

Sedan bör det tilläggas att det är väldigt otydligt vad Sverigedemokraterna avser då de pratar om “extremistiska friskolor”. Med tanke på partiets profil i övrig kan man lätt tänka sig att det rör sig om allt från religiösa friskolor till förskolor med genusinriktning. Det finns anledning att vara orolig då ett parti väldigt godtyckligt vill förbjuda vissa åsikter.  

 

Innehållslöst om skolan
I övrigt finns skrivningar som handlar om att “återupprätta en kunskapsskola”, “fokus på traditionellt lärande”, “förbättra arbetsmiljö” och att man vill förbättra läraryrkets status. Det saknas tyvärr helt och hållet konkreta förslag kopplat till dessa skrivningar.

 

Min slutkommentar
Att jag som frisinnad ligger ideologiskt långt bort från Sverigedemokraterna är väl i sig inte så förvånande och det gör att jag inte håller med om de få förslag som finns på skolområdet.

Men det som avgör att partiet får underkänt för sin skolpolitik är den alarmerande bristen på sakligt innehåll. Att Sveriges näst största parti helt saknar skolpolitik kan bara leda till ett betyg.

 

Betyg: F

 

FOTNOT: Dagens betygssystem går från F (underkänt) till A (högsta betyg)

 

Tidigare artiklar i samma serie

Miljöpartiet - garantier, förbud och floskler


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa