Centerpartiet - vill de bara rädda byaskolan?

Detta är den femte delen i en serie texter som kommer att ge en lite fördjupad genomgång av de åtta riksdagspartiernas skolpolitik. Texterna kommer att kort kommentera ett urval av skolfrågor som partierna driver och avslutas med ett tematiskt passande betyg. Del fem handlar om Centerpartiet.

"Partiet pratar nästan aldrig om skolan (annat än att opponera sig då byaskolor ska läggas ner) och det är beklagligt. Det finns många kloka idéer om hur vi kan förbättra ett skolsystem som idag inte mår så bra."

"Partiet pratar nästan aldrig om skolan (annat än att opponera sig då byaskolor ska läggas ner) och det är beklagligt. Det finns många kloka idéer om hur vi kan förbättra ett skolsystem som idag inte mår så bra."

Foto: Peter Lydén/TT

Ledarkrönika2023-04-04 06:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet är mitt i en identitetskris där de inte tycks ha landat i hur man ska hantera att man stor utsträckning tappar greppet om landsbygden och saknar en sakfråga där partiet åtnjuter stort förtroende. Men en ny partiledare vid rodret så kanske man tar chansen att försöka bräcka Liberalerna i frågan om skolan?

Ett annorlunda skolval
Idag kan man ställa sina barn i kö till en skola redan vid födseln och resursstarka hem tenderar att göra detta i betydligt större utsträckning än socioekonomiskt utsatta familjer. Om man inte gör ett aktivt val placeras man i den geografiskt närmaste kommunala skolan. Segregationen detta leder till är tydligast i större städer med många skolor i hushållens geografiska närhet.

Att kunna påverka vilken skola barnen går på är viktigt för många familjer då olika barn har olika förutsättningar och preferenser. Men det kan inte försvara det nuvarande systemet.

Centerpartiet föreslår att skolvalet ska göras obligatoriskt för alla, att det sker i ett system som är gemensamt för kommun och friskolor samt att valet ska ske tidigast två år innan barnet ska börja skolan. Dessa reformer motverkar många av problemen med det fria skolvalet och behåller samtidigt fördelarna.

För att detta ska fungera väl vill partiet att relevant information om skolor ska göras mycket mer tillgänglig så att det ska bli lättare för familjer att välja skola baserat på fakta istället för skolornas egna reklam.

Valfrihet, fakta och aktiva val låter som ingredienser till ett system som kan vara positivt för väldigt många.

Skolinspektionens roll
Skolinspektionen är den myndighet som ska säkerställa kvaliteten svensk skola och verka för värden som studiero och likvärdighet. På denna front finns det, diplomatiskt uttryckt, utvecklingspotential för väldigt många skolor.

Centerpartiet vill att Skolinspektionen ska stärkas och att verktygslådan med åtgärder ska fyllas med vassare verktyg.

Partiet är något på spåren i att det måste ställas tydligare och skarpare krav på skolorna och att Skolinspektionen har en roll att fylla här, men man missar att resonera om hur detta ska gå till. Att mäta kvaliteten på en skola är inte lätt då en serie komplexa och svårmätta värden spelar in i verksamhetens förutsättningar.

Centerpartiet är på rätt väg, men det saknas insikt om hur svårt det är att kvalitetssäkra undervisning. Förslaget är således en bra början, men det skulle må bra av att kompletteras lite mer.

Reform av läroplanen
Då man resonerar om en reform av läroplanen utgår Centerpartiet ifrån att den måste anpassas så att elever och vårdnadshavare bättre ska förstå den. Detta är ett grundläggande feltänk.

Läroplanen är skolans juridiska styrdokument och det är förstås en helt annan målgrupp som måste förstå dokumentet: lärarna. Ingen annan verksamhet, exempelvis vård eller socialförvaltning, har styrdokument som medborgare i stort förväntas förstå sig på.

Jag håller helt med om att läroplanen måste reformeras, men målgruppen för texten är lärarna och det är upp till dessa att utforma en undervisning som elever, och i viss mån vårdnadshavare, ska förstå sig på.

Skolpengen
Förenklat så finansieras våra skolor genom “skolpeng”. Det innebär att skolorna får en schablonsumma pengar baserat på hur många elever som går på skolan.

Centerpartiet vill att detta system viktas så att skolor som tar ett större ansvar ska få mer pengar. Ett tydligt exempel på detta är att kommunen alltid måste kunna ta emot nya elever medan en friskola kan säga nej då skolan är full och detta är förstås en merkostnad för kommunen.

I de flesta fall skulle detta innebära mer pengar till kommunerna än till friskolorna och det känns som en rimlig förändring.

Min slutkommentar
Partiet pratar nästan aldrig om skolan (annat än att opponera sig då byaskolor ska läggas ner) och det är beklagligt. Det finns många kloka idéer om hur vi kan förbättra ett skolsystem som idag inte mår så bra.

En del av förslagen skulle må bra av att utvecklas och konkretiseras, men tanken bakom är i de flesta fall god. Att föreslå måldokument för utbildningsväsendet som eleverna själva ska förstå sig på är dock en indikator på att partiet skulle må bra av att lyfta skolfrågan internt för att på sikt kunna komma tillbaka med en riktigt vass skolpolitik. Där är man dock inte än.

Betyg: C

FOTNOT: Dagens betygssystem går från F (underkänt) till A (högsta betyg).

Tidigare artiklar i samma serie

Miljöpartiet - garantier, förbud och floskler

Sverigedemokraterna - kulturkriget börjar i skolan

Moderaterna – mer svenska, tydligare krav och fel fokus

Vänsterpartiet - alla andra har fel