Vänsterpartiet - alla andra har fel

""Men det mest problematiska är att partiet lägger så mycket energi på att säga hur dåliga andras förslag är och så lite tid på att lyfta upp hur deras politik ska lösa problemen."
""Men det mest problematiska är att partiet lägger så mycket energi på att säga hur dåliga andras förslag är och så lite tid på att lyfta upp hur deras politik ska lösa problemen."

Detta är den fjärde delen i en serie texter som kommer att ge en lite fördjupad genomgång av riksdagspartiernas skolpolitik. Texterna kommer att kort kommentera ett urval av skolfrågor som partierna driver och avslutas med ett tematiskt passande betyg. Del fyra handlar om Vänsterpartiet.

Ledarkrönika 29 mars 2023 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vänsterpartiet har ett gediget skolpolitiskt program och det märks att det finns personer som brinner för ideologiska skrivningar om skolan. Men tyvärr drunknar de egna förslagen i en retorik som i huvudsak handlar om sådant alla partier håller med om blandat med hur dåliga alla andras skolpolitik är.

Alla håller med
I alltför stor utsträckning ägnar sig de flesta partier till att orda om sådant som alla de andra partierna håller med om. Det rör sig exempelvis om att undervisningen borde baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, att lärmiljön är viktig och att lärare måste får det bättre.

Alla dessa frågor är viktiga, men de saknar en roll i politiken om alla håller med och få kommer med konkreta förslag på åtgärder kopplat till dessa uttalanden.

Vänsterpartiet ägnar åtskilliga sidor till att uttrycka sådant som lika gärna hade kunna stå i vilket partiprogram som helst och det blir lite tunt då det allt för sällan kopplas till ett konkret förslag på hur det uttalade målet ska uppfyllas.

Alla andra har fel
Men det mest problematiska är att partiet lägger så mycket energi på att säga hur dåliga andras förslag är och så lite tid på att lyfta upp hur deras politik ska lösa problemen.

Detta beteende är tyvärr typiskt för flera partiers agerande. Man ägnar mycket tid till att prata om hur dåliga och samhällskadliga andra partier är och allt för lite tid läggs på att lyfta sin egen förträfflighet. Det leder till att vi får en onödigt hård debatt som sällan blir särskilt konstruktiv.

Nu är det absolut inte bara Vänsterpatiet som agerar på detta sätt, men en genomgång av partiets skolpolitik visar så tydligt att detta är ett problem. Man är bland annat mot hur skolan finansieras, mot ordningsbetyg, mot tidiga betyg och mot det fria skolvalet.

Det är förstås ideologiskt rimligt att partiet är mot dessa saker, men det vore upplyftande om man ägnade mer energi åt att prata om alternativa lösningar på skolans utmaningar.

Minska antalet nationella prov
Ett tydligt exempel på att Vänsterpartiet är mot andras lösningar är att man vill ta bort ett antal av de nationella proven.

Då proven fyller en central roll i att verka för att skolor bedömer elever på ett likvärdigt sätt hade det varit intressant att höra hur partiet i stället vill arbeta för en mer jämlik betygsättning.

Staten ska välja skola
På Vänsterpartiets hemsida är det inte helt lätt att hitta hur partiet har tänkt att det fria skolvalet ska ersättas, men en läsning av deras skolpolitiska program ger en fingervisning.

Inledningsvis skriver man att skolplaceringen ska utgå från att varje skola får utpekade upptagningsområden baserade på geografisk närhet, (likt hur det fungerar idag om man inte gör ett aktivt skolval) men sedan lyfter man att upptagningsområdenas utformning ska utgå ifrån att partiet vill blanda elever med “olika bakgrund” och det låter mer svårhanterat. Det är troligen baserat på denna tanke som Moderaterna varnar för “tvångsbussning”.

I teorin låter lösningen rimlig men det är oerhört svårt att föreställa sig hur detta ska fungera i praktiken och hur man ska se till att elever med “olika bakgrund” blandas. Det känns därtill näst intill omöjligt att förklara för föräldrar att tjänstepersoner i offentlig förvaltning har bättre insikt än föräldrarna själva rörande vilken skola deras barn borde gå i om det rör sig om en annan skola än den närmsta.

Det fria skolvalet har problem, men jag tror inte på Vänsterpartiets lösning (alternativa lösningar kommer att diskuteras i nästa del av denna serie).

Elevhälsa är nyckeln
Vänsterpartiet lyfter också en del konkreta förslag som troligen skulle gynna skolan. Ett av dessa är att man vill införa nyckeltal kopplade till elevhälsan. Man vill alltså att det ska finnas ett riktmärke rörande hur många elever det ska gå på till exempel en kurator eller en skolsköterska. Det skulle troligen hjälpa till att säkra elevers tillgång till elevhälsan.

Min slutkommentar
Vänsterpartiet har lagt tid på skolfrågan och det finns en rad intressanta konkreta förslag på hur svensk skola kan bli bättre.

Detta kommer tyvärr ofta i skymundan i en retorik som mest verkar fokusera på att hitta syndabockar och säga att alla andra partier har fel. Därtill har partiet förslag som jag tror skulle vara direkt skadliga för skolan.

Betyg: D

FOTNOT: Dagens betygssystem går från F (underkänt) till A (högsta betyg).

Tidigare artiklar i samma serie

Miljöpartiet - garantier, förbud och floskler

Sverigedemokraterna - kulturkriget börjar i skolan

Moderaterna – mer svenska, tydligare krav och fel fokus


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa