”Nej Northvolt, det här duger inte – vi förväntar oss mer”

Norran har i ett flertal artiklar avslöjat att det finns en oro för arbetsmiljön på Northvolt och att det under 2024 inträffat tre mystiska dödsfall bland personalen. Något som andra medier sedan hakat på. Nu berättar Norrans nyhetschef Jenny Petersson och chefredaktör Malin Christoffersson om svårigheterna med att ställa kritiska frågor till jätteföretaget.

Norrans nyhetschef Jenny Petersson och chefredaktör Malin Christoffersson är kritiska till Northvolts agerande i samband med Norrans granskning.

Norrans nyhetschef Jenny Petersson och chefredaktör Malin Christoffersson är kritiska till Northvolts agerande i samband med Norrans granskning.

Foto: Norran

Skellefteå2024-07-02 20:00

Sedan Northvolt meddelade att de skulle bygga batterifabriken i Skellefteå för några år sedan har vi på Norran skrivit mängder av artiklar. För det mesta har det handlat om utbyggnad och nyanställningar och då har det aldrig varit några större problem att få göra intervjuer. Vi har till och med fått besöka området vid några tillfällen, vilket varit helt nödvändigt för att kunna berätta om den stora industrietablering som pågår och som saknar motstycke i modern tid. 

Hela Skellefteå påverkas av Northvolts etablering, mest på gott men det finns givetvis även utmaningar som uppstår när en stad har växtvärk, så som trafikkaos och bostadsbrist. Under våren har Norran vid flera tillfällen fått tips från initierade källor som är oroade över arbetsmiljön på batterifabriken, vilket har resulterat i granskande artiklar om förminskade pupiller som aldrig anmälts, städning i farliga miljöer med bristfällig skyddsutrustning och tre mystiska dödsfall bland personalen. 

undefined
Norrans granskning visade bland annat att personal på städbolaget Sodexo städade i farliga miljöer på Northvolt utan att känna till vilka regler som gäller kring användandet av skyddsutrustning.

Vi förväntar oss att ledningen för ett företag av Northvolts storlek ställer upp på intervjuer även när frågorna är obekväma. Som nu, då det handlar om de anställdas arbetsmiljö och säkerhet. Men kommunikationen har varit minst sagt besvärlig. Företagets kommunikationsstab har ifrågasatt våra arbetsmetoder och reportrar har anklagats för att vara ”spekulativa”. De har även försökt stoppa publiceringar och hävdat att vårt arbete riskerar att ”sänka” fabriken. 

Northvolts ledning har vägrat träffa oss för en intervju, istället har de krävt att få samtliga frågor via mejl. Detta är en usel kommunikationsmodell som blir tidskrävande och nästintill omöjliggör följdfrågor. I takt med att vår granskning nu nått både riksmedia och internationell media ser de ut att följa samma mall. Förutom en intervju med Dagens Industri, som publicerades tisdagen 2 juli.

undefined
Peter Carlsson, vd Northvolt, har hittills bara ställt upp i en intervju med Dagens Industri för att svara på frågor kring den senaste tidens publiceringar.

Istället för att ställa upp på en intervju valde Northvolt att skicka ut våra frågor, som de fått på mejl, till hela personalen. Innan första artikeln ens var publicerad. För att ”stävja den oro”, som lokal media enligt Northvolt skapat. I en journalistisk process ställer vi alltid många frågor, det är långtifrån alla som i slutändan blir del av artiklar. Vi ställer frågor vi behöver få svar på, men som senare ibland kan utelämnas, kanske av hänsyn till uppgiftslämnare eller för att misstankar om vissa skeenden inte kan beläggas. Att i det skedet informera personalen om våra frågor kan snarare spä på den oro de säger sig vilja stävja. 

Vi vet sedan tidigare att Northvoltanställda känner stor osäkerhet kring att prata med media, många säger att de inte får prata med journalister för ledningen och det verkar finnas en oro för att bli av med jobbet om man gör det. Oavsett vilka frågor det handlar om. 

I det här läget känner vi ett behov att förklara medias roll och syftet med granskningen vi gjort. Journalistikens roll är inte att vara en megafon till olika makthavare, utan till våra viktigaste uppgifter hör att granska. När vi får flera allvarliga signaler om att det kan finnas brister i säkerheten hos en av kommunens största arbetsgivare måste vi ta det på allvar. Det var precis det vi gjorde. Som vi redogjort tidigare har Norran pratat med ett stort antal källor inför publiceringarna. Flera av dessa har lämnat mycket initierade uppgifter om säkerheten och arbetsmiljön. Vi har även pratat med polisen, rättsläkare, skyddsombud, Arbetsmiljöverket och tagit del av obduktionsprotokoll. 

undefined
Hadas Kibrom Woldemariam håller upp fotografier på sin son, Maedin, som 19 år gammal avled i sömnen efter att ha gått av sitt pass på Northvolt. Det är ett av tre oförklarade dödsfall som inträffat bland personal på Northvoltområdet 2024.

Northvolt spelar en betydande roll i den expansiva gröna industrialiseringen i norra Sverige och på bara ett par år har de totalt revolutionerat samhällsbilden i Skellefteå. Med det följer ett stort ansvar, ett ansvar som förpliktigar. Vi förväntar oss helt enkelt mer av så stort företag – ett företag som skapar framtidstro och bidrar med arbetstillfällen – men som också fått mycket stöttning, både regionalt och kommunalt, och ställer stora krav på samhället runt omkring. 

Skellefteborna förtjänar att få veta vad som händer bakom grindarna. De som jobbar på Northvoltområdet har rätt att veta vilka ämnen de riskerar att komma i kontakt med och hur säkerhetsutrustningen ska användas – det ska inte vara upp till ”hjälpsamma kollegor” att se till att de som inte förstår engelska har rätt utrustning. Det är alltid företagets ansvar. Oavsett om det handlar om Northvolt själva eller en underleverantör. Sedan förstår vi också att det finns en utmaning med kommunikationen med tusentals anställda från ett hundratal olika länder. 

undefined
Northvolt Ett sommaren 2023. Jättefabrikens etablering har inneburit en stor förändring för Skellefteå som stad, något som Norran skildrat i många artiklar genom åren.

Vad har då hänt sedan Norran började ”rota” i detta? Jo, vi får höra att städpersonalen numera ser ut att bära skyddsmask i de utrymmen som kräver det, där flera av städarna tidigare endast använde munskydd. Personalen har fått mer information om de oförklarade dödsfallen och som Norran kunde avslöja har polisen startat upp en utredning för att försöka få klarhet i varför Maedin, 19, Mahari, 33 och en man i 60-årsåldern oförklarligt avled i hemmet efter att ha gått av sina skift på batterifabriken. 

Förhoppningsvis kan tre familjer så småningom få svar på varför deras anhöriga inte längre finns med oss. Oavsett om det har något med jobbet att göra eller inte så förtjänar alla att få ett avslut och en möjlighet att sörja.


Vad tycker du att vi borde granska? Tipsa oss gärna på mejlen granskning@norran.se

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!