Just nu är det trafikkaos – hur ser planen ut?

Som Ursvikenbo är det spännande och kul att se förändring i området. Northvoltfabriken kommer att göra mycket gott för vår stad, men om det finns något jag är genuint orolig för så är det trafiksituationen.

Ursviken 13 juni 2021 17:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag skulle vilja veta vad den exakta planen är för sträckan mellan Northvolt och Skelleftehamn. Just nu är det kaos, vilket är förståeligt i och med bygget av den nya rondellen, men jag står fortfarande konfunderad över infarten mot exempelvis Furunäs. Det går i princip inte att köra ut därifrån om mornarna och eftermiddagarna. 

Ingen sänker farten för den nya 50-kilometerskylten – troligtvis för att sträckan fram till 80-kilometerskylten är minimal – så man kan numera nästan aldrig köra ut på Skelleftehamnsleden från Furunäs. Antingen bör det byggas en rondell till där eller också stänger man av den vägen permanent. Det är bara en tidsfråga innan folk kommer börja köra som dårar genom Ursviken och ut genom Furunäs när de inser att man slipper all trafik. 

I nuläget känns inte svårt att föreställa sig att en olycka kommer att ske – och det bor massvis med barn här. Jag har själv bott här i mer eller mindre 30 år och har aldrig tidigare varit bekymrad för trafiken. Så vad är planen?

Ursvikenbo

Svar direkt

Skellefteå kommun arbetar intensivt för att skapa lösningar som kan ersätta behov av fordonstrafik. Det gäller främst utbyggnad av gång- och cykelvägar i närområdet kring Hedensbyn, Bergsbyn och Ursviken. Det gäller också förstärkning av kollektivtrafiken i Skelleftedalen med anslutning mot regionaltrafiken.

Väg 372 är allmän väg för vilken Trafikverket gjort en åtgärdsanalys under 2019. Den visar på många problem och brister i trafiken mellan Skellefteå och Skelleftehamn. I analysen är den nämnda korsningspunkten vid Furunäsvägen upptagen som en av platserna där åtgärder bör övervägas. Avsikten är att åtgärdsvalsanalysen ska fullföljas med vägplaner och beslut om åtgärder som Trafikverket genomför under de kommande åren.

Lars Hedqvist, planeringschef Skellefteå kommun


Ämnen du kan följa