Vill Skellefteborna sälja flygplatsen till staten?

Det är för svårt att resa till och från Skellefteå. Järnvägstrafiken är som alla vet bedrövlig.

Populär. Skellefteå Airport är viktig för resandet till och från Skellefteå.

Populär. Skellefteå Airport är viktig för resandet till och från Skellefteå.

Foto: Arkivbild

Ledarkrönika2024-03-16 08:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Planerna för Norrbotniabanan verkar i och för sig allvarligt menade, men sträckan Skellefteå - Umeå kommer trots allt inte vara klar förrän tidigast 2032. Nyligen kom nyheten att tågbolaget VY som kör de nattåg som passerar kommunen inte kommer fortsätta efter december 2024.  Förhoppningsvis finns det något bolag som vill ta över när Trafikverket lägger ut sträckan för nya anbud. Det sämsta med tågtrafiken är dock att inga persontåg får gå in i Skellefteå. Kommunen har försökt skapa lösningar, men fått nobben av Trafikverket. 

Det är flyget som gör det möjligt för nationella och internationella resenärer att ta sig till och från kommunen. Fram till 2010 var flygplatsen statlig, men efter nedläggningshot tog kommunen över. 

Att kommunen äger och driver en flygplats kan ifrågasättas på flera punkter. För det första finns en principiell invändning. Flyget är en nationell infrastruktur som staten borde ha ansvaret för. För det andra är det dyrt för kommunen att driva och äga en flygplats. Siffrorna för 2023 har ännu inte redovisats, men dessförinnan har flygplatsen gått med förlust varje år. Underskotten har kommunkoncernen behövt täcka.

Trots att Skellefteå Airport kostar pengar för kommunen kan verksamheten beskrivas som framgångsrik. Antalet resenärer ökar. Under 2023 flög 347 430 passagerare till eller från Skellefteå. Det var en trettioprocentig ökning jämfört med 2022. 

Det finns några olika faktorer som ligger bakom flygplatsens starka utveckling. Huvudsaken är industrietableringarna och befolkningsökningen. Men det kommunala ägandet har också bidragit. Det har möjliggjort gratis långtidsparkering, som gör flygplatsen till ett konkurrenskraftigt alternativ för resenärer som annars hade valt Umeå eller Luleå. Samma faktor gör flygplatsens charterlinjer attraktiva. Det blir enkelt och billigt att resa från Skellefteå Airport. Flygplatsen har även, tack vare kommunalt ägande, en spännande potential med internationella flyglinjer och testverksamhet för elflyg. 

För ett drygt år sedan presenterades nyheten från en statlig utredning om att Skellefteå flygplats borde bli statlig.  Politikerna i Skellefteå delar den principiella uppfattningen att flygplatsen i längden är ett statligt ansvar. Samtidigt finns en oro för att statliga Swedavia inte skulle vara tillräckligt offensiv i sin ägarstrategi. 

– Vi tycker att förslaget är väldigt positivt, men det är viktigt att staten håller uppe ambitionsnivån då en ökad volym resenärer ska tas emot, har kommunalrådet Lorents Burman (S) sagt till Norran.

För att hålla utvecklingstrycket uppe är kommunens huvudlinje att flygplatsen ska samägas mellan statliga Swedavia och kommunen. Kommunen har också långt gångna planer på att bygga en ny terminal för att ta höjd för ännu fler resenärer.

Den principiella linjen står alltså klar. Staten borde ta sin del av ansvaret för flygplatsen. Samtidigt kan Skellefteåborna ställa sig frågan hur stor del av ansvaret som de vågar släppa. Regeringens kvarnar mal mycket långsamt i de flesta frågor som rör Skellefteå, och historiken är inte förtroendeingivande, särskilt inte när det rör transport och resande. Kommunpolitikerna gör klokt i att se en eventuell överlåtelse till staten som en förhandlingsfråga. Flygplatsen får inte överlåtas för billigt. Den må vara aningen dyr för kommunens kassa, men för människorna i regionen är den mycket värdefull.

Karta: Skellefteå Airport