Vården närmar sig ett löpande band

vård

vård

Foto: Bertil Ericson/SCANPIX

Insändare2021-12-15 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vilka är det är det som styr i vården egentligen? Hans-Inge Persson, rådgivare vid GPCC, Göteborgs universitet, tar i Aftonbladet den 6 december upp att han vill vara människa och inte ett vårdobjekt på en marknad. Han menar att vårdens samlade kompetens måste samarbeta, inte konkurrera.

”Nu gäller det, att hitta sjukhusets roll på vårdmarknaden”, säger en ny sjukhusdirektör. Uttalandet är väntat. Sjukvården och hälsovården vill ha en organisation inspirerad av den tillverkande industrins löpande band. Med detta följer att den kompetenta personalen fjärrstyrs av en ledning, som är avskild från verksamheten.

Det innebär, att man mäter och gynnar konkurrens, i en verksamhet där man i framtiden behöver mer av samarbete och samskapande. Det leder till att man dränker den vårdande personalen i ett rapporteringssystem, som gör att en stor del av deras tid går åt. Våra läkare träffar, enligt Myndigheten för vårdanalys, få patienter i internationell jämförelse. De administrerar istället nästan på halvtid. NPM (New Public Management) är den nya offentliga styrningen. Men den organiseringen leder till att sjukvården använder sig av industrins terminologi. 

Patienten placeras i ett vårdflöde. Ingen hänsyn tas till att sjukvården hanterar livs levande människor, som vill ha läkarkontinuitet. Politikerna tror att de styr med budgeten, medan de i själva verket har ett mycket begränsat inflytande på vården. Det som styr är inte längre behovet av vård, utan vilken marknad det finns för vård.

Else-Marie Vikström, Burträsk

 
 
 
 
 
 
Läs mer om