Det behövs en hållbar lösning av förskolan i Skråmträsk

Eftersom Skråmträsk och byarna runt omkring får fler barnfamiljer behöver förskolan byggas ut, menar insändarskribenterna.
Eftersom Skråmträsk och byarna runt omkring får fler barnfamiljer behöver förskolan byggas ut, menar insändarskribenterna.

Barnen i byarna kommer att gå miste om mycket om situationen inte förbättras.

Insändare 8 mars 2023 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentar till artikel i Norran den 21 februari 2023 och insändare den 28 februari 2023 i Norran om kösituationen till Skråmträsk förskola. 

Skråmträsk förskola behöver byggas ut snarast. Skellefteå kommun och vi föräldrar har helt olika uppfattning om behovet av förskoleplatser vid Skråmträsk förskola. Kommunen ser inget behov av extra insatser för att öka platsantalet i Skråmträsk medan vi som bor i byarna runt Skråmträsk ser att 14 barn önskar plats från hösten 2023 men det förväntas bara finnas 8 platser. 

Vissa av barnen har idag platser på olika förskolor med oförsvarligt långa resvägar och andra ska börja i förskolan till hösten. Vi har i en skrivelse till kommunen i december påtalat behovet och lämnat förslag på en provisorisk förskolebyggnad vid Skråmträsk förskola, men fått ett undvikande svar att kommunen inte tänker ändra sina planer. 

Resultatet av detta blir långa resvägar varje morgon och kväll för barn och föräldrar redan nu och för ännu fler barn och föräldrar till hösten. Det innebär massor av tid i bilen istället för tid med kompisar på förskolan eller hemma. Barnen i byarna kommer också att gå miste om möjligheten att växa upp i gemenskap med barn som bor i deras närhet och som de kan vara vänner med även i skolan. 

I gruppen finns barn som idag har 3,5 mil till förskolan istället för 1 mil om plats funnits i Skråmträsk. I dagsläget är det bara en förälder som kan lämna och hämta. Med den andra föräldern blir det en omväg på 7 mil. Detta rimmar dåligt med kommunens vision ”En bättre vardag” där vi bland annat kan läsa: ”Närhet och enkelhet gör att livspusslet går ihop. Här knyts landsbygder och stad samman och erbjuder lugn, natur, utbud och puls. En stark välfärd och växande arbetsmarknad skapar trygghet, framtidstro och spännande utvecklingsmöjligheter.” 

Inne i Skellefteå anser kommunen att det finns anledning att bygga upp provisoriska förskolor, men inte utanför stan där vi nu har ett så stort behov. Behovet kommer inte bli mindre i byarna Skråmträsk, Ljusvattnet, Järvtjärn, Brönstjärn, Nyliden och Bjurfors. Säkert inte i övriga byar heller. 

Vi tycker det är märkligt att kommunen inte ser att antalet barn i byarna ökar när nya barnfamiljer flyttar in hela tiden. Istället vill kommunen fortsätta att erbjuda barnen platser på en mängd olika förskolor. När sedan platser blir lediga på närmare förskolor kommer barnen att få byta miljö och personal får merarbete med att ta emot nya barn. 

Arbetsmiljön för personalen på förskolorna har försämrats genom åren av sparbeting och personalnerdragningar. Resultatet har blivit att det nu är svårt att rekrytera personal till förskolorna. Detta är vi väl medvetna om. Alla som arbetar med våra barn varje dag gör ett fantastiskt jobb och vi vill med förslaget i vår skrivelse också underlätta för dem. 

Att öka antalet barn per pedagog är fullständigt orealistiskt. Det är bara politikerna som med en tydlig satsning på förskolan i kommunens budget kan ändra personalsituationen och göra arbetet som förskollärare mer attraktivt. 

Vi önskar ett samtal med politiker och förskoleförvaltning för att jämföra våra olika bilder och få till en hållbar lösning av kösituationen i Skråmträsk för de kommande åren. Vi ser fram emot att få möjlighet till detta samtal. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa