FramtidsfabrikenNorra Sverige

Framtidstron är stark, men var är människan?

Framtidsfabriken är en gemensam satsning av fyra olika titlar. Ansvariga utgivare är Lenitha Andersson Junkka (NK), Peter Lindvall (NSD), Malin Christoffersson (Norran) och Mari Gustafsson (PT).
Framtidsfabriken är en gemensam satsning av fyra olika titlar. Ansvariga utgivare är Lenitha Andersson Junkka (NK), Peter Lindvall (NSD), Malin Christoffersson (Norran) och Mari Gustafsson (PT).

Viljan och optimismen finns men finns det utrymme för människan i omställningen som nu sker, frågar sig tidningarnas ansvariga utgivare.

Norra Sverige 8 november 2023 06:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tre år har gått sedan Sverigekartan vändes upp och ner och ljuset riktades mot oss i norr. När det stod klart att över tusen miljarder ska investeras i vår del av Sverige insåg vi som publicister på NSD, Kuriren, Norran och PT att vi hade ett stort jobb framför oss att berätta om det som sker. Att förse alla medborgare med oberoende information om vad som händer, sätta händelserna i en större kontext, se sammanhangen, förklara men också ställa frågor och granska.

När vi summerar nuläget ser vi att optimismen hos företagen finns kvar. Trots lågkonjunktur och krig har inga större bakslag ännu blivit kända, framtidstron är stark. De har gjort många framsteg, men många utmaningar finns ännu kvar. Samhället är ett stort och komplext maskineri och det är näst intill omöjligt att få alla delar att gå i samma takt. 

Northvolt, LKAB och H2GS är de stora lokomotiven och Skellefteå ligger fortfarande i längst fram i utvecklingen. Det är sex år sedan Northvolt gav besked om att satsa på Skellefteå. I dag har företaget 2 000 anställa och den 26 september meddelade Skellefteå kommun att invånarantalet i ”schtaan” vuxit till 75 833 personer – vilket är nytt rekord.

Men allt är inte guld och gröna skogar. I Skellefteå är det till exempel svårt att skilja sig. Det är nämligen nästan omöjligt att hitta en ny bostad. Bostadskrisen har också Northvolt slagit larm om, det är svårt att locka hit personal när det saknas bostäder. Det är också svårt att bygga ut eller bygga om hemma. Hantverkarna har inte tid med privatkunder. Inte heller vården hinner med den stora befolkningsökningen. Människan kommer i kläm. Växtvärken är ett faktum.

Malmfälten dras med liknande problem. Det är svårt, näst intill omöjligt, att hitta någonstans att bo och svårt att hitta tillräckligt många som vill bemanna skolor och annan välfärd. I Kiruna finns just nu dubbelt så många lediga jobb som det finns arbetslösa. Personer saknas och även här kan människan komma i kläm om det inte finns tillräckligt många som vill och kan jobba inom välfärden. 

I Boden har H2GS säkrat ytterligare finansiering av stålverksbygget. En tung kundlista och finansiering gör att tempot ökar och projektet kommer närmare visionen. Ett tungt ansvar vilar på kommunen som måste matcha samhällsutvecklingen med bostäder, skolor och vård. Kommunerna där utvecklingen är som mest intensiv måste ta stora risker i form av kostnader och skulder för att klara av den snabba utvecklingen.

För att människan ska kunna leva och trivas krävs ett fungerande samhälle med vård och omsorg. Ett rikt kultur- och föreningsliv och starka aktörer i civilsamhället. Här ser vi att många grupperingar har bildats för att utforska hur man kan skapa ett attraktivt samhälle. Viljan och optimismen finns definitivt.

I Framtidsfabriken försöker vi lyfta alla perspektiv, både människans och företagens. Vi har till exempel träffat personalen på Öppna förskolan i Skellefteå, som gör stor skillnad för de nyinflyttade. Vi har också mött människorna som tar emot sjuka på vårdcentralen närmast Northvolt, som berättar om hur deras vardag förändrats. Rennäringens intressen och samer som urfolks rättigheter hamnar ofta i klinch med viljan att exploatera markområden. Läs om hur Thomas Kuhmunen, sametingets expert på markanvändning, ofta möts av stor okunskap om samiska frågor när han föreläser. Vi följer också utvecklingen och debatten kring malmbanan och huruvida det behövs dubblespår eller inte för att utvecklingen ska kunna fortskrida, läs det senaste här.

Vi vill också passa på att tipsa dig om att tycka till kring industriboomen, vi vill gärna ha in insändare och debattartiklar med fler perspektiv

Framtidsfabriken

Framtidsfabriken är en satsning på journalistik om utvecklingen i norra Sverige. Här lyfter vi på läns- och kommungränserna och rapporterar från Skellefteå i söder till Kiruna i norr. 

Här hittar du Framtidsfabriken:
NSD
Norrbottens-Kuriren
PT
Norran

Kom gärna med nyhetstips till vår redaktör Thomas Lövgren!