Ge skolan resurserna när de behövs

”Sveriges Lärare anser att Skellefteå kommun är skyldiga att ge skolan och lärarna de resurser som behövs för att klara sitt uppdrag och kraven i skollagen och arbetsmiljölagen.”
”Sveriges Lärare anser att Skellefteå kommun är skyldiga att ge skolan och lärarna de resurser som behövs för att klara sitt uppdrag och kraven i skollagen och arbetsmiljölagen.”

I vår tidigare debattartikel (den 4 december, ”Pengarna riskerar att inte räcka till för skolorna”) varnade vi för att resurserna till skolan i Skellefteå trots ökade ramökningar och avskrivningar inte skulle räcka till.

Replik 3 januari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Denna farhåga har redan besannats. Nu sparas det därför in på medarbetare, resurser och förstärkningar i form av såväl utbildade lärare som andra yrkesgrupper och kompletterande kompetenser i skola och förskola som bidragit till elevers kunskapsutveckling men framför allt varit ett viktigt och välbehövligt steg i en mer hållbar arbetsmiljö för lärarna. 

I sitt inlägg i debatten i Norran (den 6 december ”Underskott avskrivs efter nämndernas kostnadsökningar”) menar kommunalråden att man i och med ramökningar inför 2024 gett utbildningsförvaltningen förutsättningar att klara sin budget. Men man har uppenbart inte gett förutsättningar att klara uppdraget – att ge våra barn och elever den utbildning som skollagen säger att man är skyldig att ge. 

Man har heller inte gett förutsättningar att klara arbetsmiljölagens krav på balans mellan krav och resurser. Detta gör att våra medlemmar går mot en försämrad arbetsmiljö, med risk att tappa fler utbildade lärare till andra yrken eller sjukskrivningar. 

Det budgetäskande som utbildningsförvaltningen lämnat inför budget 2024 visar på vilka behov av resurser man ser (dessa behov riskerar dessutom att öka ytterligare med kostnadsökningar under året). Då kommunstyrelsen sedan beslutade att inte ge dessa resurser, och därigenom omöjliggöra för förvaltningen att klara sitt uppdrag fullt ut, vore det klädsamt av kommunalråden att erkänna detta. Och inte som vi uppfattar det hävda att man vet bättre hur man ska klara skollagens och arbetsmiljölagens krav än de som finns närmast verksamheten. 

Sveriges Lärare anser att Skellefteå kommun är skyldiga att ge skolan och lärarna de resurser som behövs för att klara sitt uppdrag och kraven i skollagen och arbetsmiljölagen. Och dessutom att ge dessa resurser när de behövs i stället för att vänta och även denna gång skriva av framtida underskott. Då kan det som vi sagt tidigare vara försent – både för barn och elevers kunskapsutveckling och för lärarnas arbetsmiljö. 

Att kompensera den förlusten i form av nyrekryteringar av lärare och resurser för barn och unga kommer att bli långt mer kostsam för kommunen och samhället än att ge rätt resurser när och där de behövs.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa