Investera i en järnväg för 250 km/h i hela landet

Ta ett helhetsgrepp och bygga ett heltäckande system av järnväg som tillåter en hastighet om 250 km/h, skriver bland andra Carina Sundbom (C).
Ta ett helhetsgrepp och bygga ett heltäckande system av järnväg som tillåter en hastighet om 250 km/h, skriver bland andra Carina Sundbom (C).

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet är stor. Den klimatsmarta järnvägen har svårt att hävda sig mot vägtrafik och flyg.

Debatt 31 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Näringslivet går som tåget.

Investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och i ny teknik i norra Sverige.

Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter och ökad hållbarhet.

Näringslivet ligger dessutom i framkant i klimatomställningen. Skogsindustrin levererar innovativa biobaserade lösningar, stål- och tillverkningsindustrin är världsledande i att minska utsläppen och den hållbara besöksnäringen expanderar.

Enligt prognoser kommer godstransporterna att öka med 50 procent till 2040. Behovet av kompetens är en avgörande fråga för många företag. Förbättrade pendlingsmöjligheter och kortare restider med snabbare tåg är en förutsättning.

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet är stor. Den klimatsmarta järnvägen har svårt att hävda sig mot vägtrafik och flyg.

Samtidigt har riksdagen beslutat att Sverige ska bli världens första klimatneutrala välfärdsland senast 2045.

Därför behöver Sverige en modern järnväg i hela landet.

Med rätt investeringar ges järnvägen möjligheter att kombinera samhällets behov av tillgänglighet för människor, transporter av gods och samtidigt möta klimatmålen.

Men det kräver en gemensam målbild för hur järnvägen ska utvecklas i hela landet.

Ofta diskuteras enskilda investeringsprojekt i järnvägar. Under senare år har frågan om höghastighetsbanor lyfts. Men flera utredningar pekar på svårigheter.

Svårigheten att få till höghastighetståg riskerar att bromsa utvecklingen av järnvägssystemet i hela Sverige. Samtidigt som flera andra investeringsprojekt i järnväg är absolut nödvändiga och möjliga redan i dag – inte minst i norra Sverige.

Vårt råd till regeringen och Centerpartiet nationellt är därför: kom överens om en gemensam målbild för hur järnvägen ska utvecklas i hela landet.

Vårt förslag är att ta ett helhetsgrepp och bygga ett heltäckande system av järnväg som tillåter en hastighet om 250 km/h.

Norra Sverige är i så fall redo.  Det skulle göra en verklig skillnad för klimatet och för norra Sveriges, nationens och hela Europas konkurrenskraft.

Ämnen du kan följa